Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2018 13:43 UCHWAŁA NR 892.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2018r.
03.09.2018 12:11 UCHWAŁA NR 891.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora publicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
22.08.2018 08:50 UCHWAŁA NR 890.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
22.08.2018 08:48 UCHWAŁA NR 889.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
09.08.2018 09:51 UCHWAŁA NR 888.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
09.08.2018 09:50 UCHWAŁA NR 887.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
09.08.2018 09:26 UCHWAŁA NR 886.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wynajmu mieszkania wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Suskiego
09.08.2018 09:24 UCHWAŁA NR 885.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
09.08.2018 09:23 UCHWAŁA NR 884.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
09.08.2018 09:21 UCHWAŁA NR 883.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
09.08.2018 09:10 UCHWAŁA NR 882.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
19.07.2018 18:34 UCHWAŁA NR 881.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na czasowe dysponowanie nieruchomościami tj. dz. ewid. nr 10180/9 i 10306/1 stanowiącymi własność powiatu suskiego.
19.07.2018 18:33 UCHWAŁA NR 880.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
19.07.2018 18:32 UCHWAŁA NR 879.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
19.07.2018 18:31 UCHWAŁA NR 878.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Powiatu Suskiego, położonej w Suchej Beskidzkiej.
19.07.2018 18:29 UCHWAŁA NR 877.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły oraz terenu wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu)
19.07.2018 18:28 UCHWAŁA NR 876.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy dzierżawy pomieszczenia kuchennego wraz z zapleczem z dotychczasowym podmiotem.
19.07.2018 18:27 UCHWAŁA NR 875.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń o łącznej pow. 266,30 m² z dotychczasowym podmiotem.
19.07.2018 18:25 UCHWAŁA NR 874.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o łącznej pow. 236,80 m² z dotychczasowym podmiotem.
19.07.2018 18:24 UCHWAŁA NR 873.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczeń internatu o łącznej pow. 92 m² z dotychczasowym podmiotem.
19.07.2018 18:23 UCHWAŁA NR 872.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu powierzchni 2 m² z dotychczasowym podmiotem.
19.07.2018 18:20 UCHWAŁA NR 871.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.
19.07.2018 18:19 UCHWAŁA NR 870.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczenia o pow. 10 m² z dotychczasowym podmiotem.
19.07.2018 18:18 UCHWAŁA NR 869.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.
19.07.2018 18:14 UCHWAŁA NR 868.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna