Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2018 18:13 UCHWAŁA NR 867.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na czasowe dysponowanie nieruchomością będącą w zasobie nieruchomości Powiatu Suskiego
19.07.2018 18:10 UCHWAŁA NR 866.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej urządzeń stanowiących wyposażenie byłej kuchni szkolnej
19.07.2018 18:02 UCHWAŁA NR 865.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok.
19.07.2018 18:00 UCHWAŁA NR 864.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
10.07.2018 12:05 UCHWAŁA NR 863.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Suskiego do realizacji projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej w ramach Poddziałania 9.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
10.07.2018 12:04 UCHWAŁA NR 862.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
10.07.2018 11:59 UCHWAŁA NR 861.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
10.07.2018 11:58 UCHWAŁA NR 860.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
10.07.2018 11:17 UCHWAŁA NR 859.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 18 lipca 2018 r.
10.07.2018 11:06 UCHWAŁA NR 858.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2018.
10.07.2018 11:04 UCHWAŁA NR 857.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za rok 2017.
10.07.2018 10:46 UCHWAŁA NR 856.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
10.07.2018 10:43 UCHWAŁA NR 855.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
25.06.2018 12:22 UCHWAŁA NR 854.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 271 m² z dotychczasowym najemcą.
25.06.2018 12:21 UCHWAŁA NR 853.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 271 m² z dotychczasowym najemcą.
25.06.2018 12:20 UCHWAŁA NR 852.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespoł Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczeń internatu z dotychczasowym najemcą.
25.06.2018 12:19 UCHWAŁA NR 851.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
25.06.2018 12:17 UCHWAŁA NR 850.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
25.06.2018 12:13 UCHWAŁA NR 849.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
15.06.2018 08:33 UCHWAŁA NR 848.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, na drugie półrocze roku 2018.
15.06.2018 08:32 UCHWAŁA NR 847.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie
15.06.2018 08:31 UCHWAŁA NR 846.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
15.06.2018 08:30 UCHWAŁA NR 845.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
15.06.2018 08:28 UCHWAŁA NR 844 .2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
15.06.2018 08:27 UCHWAŁA NR 843.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kosiarki spalinowej na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna