Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2018 12:45 0007/XLII/298/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2017 rok
28.06.2018 12:21 0007/XLII/297/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2017 rok.
28.06.2018 12:19 0007/XLII/296/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Suskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonaniu planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
28.06.2018 12:16 Uchwała Nr 0007/XLII/295/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2017 rok.
06.06.2018 11:02 UCHWAŁA NR 0007/XLI/294/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 kwietnia 2018 roku Pana T. J. na organizację pracy Wydziału Komunikacji i Transportu.
06.06.2018 11:01 UCHWAŁA NR 0007/XLI/293/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Suskiego nr 0007/XL/286/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego nr 0007/XXXVIII/195/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.
06.06.2018 10:59 UCHWAŁA NR 0007/XLI/292/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR zmienionej Uchwałą nr 0007/XXXI/212/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.
06.06.2018 10:55 UCHWAŁA NR 0007/XLI/291/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
06.06.2018 10:54 UCHWAŁA NR 0007/XLI/290/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sucha Beskidzka w 2018 r.
06.06.2018 10:53 UCHWAŁA NR 0007/XLI/289/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
06.06.2018 10:52 UCHWAŁA NR 0007/XLI/288/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
11.05.2018 11:34 0007/XL/ 287/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przekazania skargi z dnia 13 kwietnia 2018 roku Pana T. J. na organizację pracy Wydziału Komunikacji i Transportu do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego.
11.05.2018 11:33 0007/XL/286/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego nr 0007/XXXVIII/195/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
11.05.2018 11:32 0007/XL/285/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
11.05.2018 11:30 0007/XL/284/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność powiatu suskiego.
11.05.2018 11:28 0007/XL/283/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
11.05.2018 11:27 0007/XL/282/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
11.05.2018 11:24 0007/XL/281/281 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 10180/14 o powierzchni 0,0639 ha.
11.05.2018 11:22 0007/XL/280/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej gruntu o powierzchni 15 m2.
16.03.2018 12:07 0007/XXXIX/279/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XXXVIII/264/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
16.03.2018 12:06 0007/XXXIX/278/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2018 – 2023
16.03.2018 12:05 0007/XXXIX/277/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
16.03.2018 12:04 0007/XXXIX/276/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie umorzenia należności Spółdzielni Socjalnej "Maja" ul. Gen. Maczka 131, 34-240 Jordanów
16.03.2018 12:02 0007/XXXIX/275/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa w Zawoi na prace konserwatorskie ołtarza bocznego Ukrzyżowania Pana Jezusa w kościele parafialnym w Zawoi.
16.03.2018 12:01 0007/XXXIX/274/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bystra-Sidzina

poprzednia 1 2 3 następna