Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2018 12:00 0007/XXXIX/273/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia zasad przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu budżetowego
16.03.2018 11:59 0007/XXXIX/272/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
16.03.2018 11:57 0007/XXXIX/271/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
16.03.2018 11:24 0007/XXXIX/270/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 98 m2 oraz pomieszczenia o powierzchni 12 m2
16.03.2018 11:08 0007/XXXIX/269/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej gruntu o powierzchni 237 m2
31.01.2018 14:03 0007/XXXVIII/268/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
31.01.2018 14:02 0007/XXXVIII/267/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania planu sfinansowania dostosowania obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.
31.01.2018 14:01 0007/XXXVIII/266/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego na 2018 rok
31.01.2018 13:59 0007/XXXVIII/265/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego
31.01.2018 13:58 0007/XXXVIII/264/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
31.01.2018 13:57 0007/XXXVIII/263/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zawoja w 2018 r.
31.01.2018 13:43 0007/XXXVIII/262/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego
31.01.2018 13:36 0007/XXXVIII/261/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok

poprzednia 1 2 3