Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2020 12:33 WA.6743.1.47.2020 Rozbudowa sieci gazowej PEDN 160, PEDN63 wraz z przyłaczem gazu PEDN 25 do zasilenia budynków mieszkalnych.
28.09.2020 12:03 WA.6743.1.46.2020 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 160, DN64 SDR 11 wraz z przyłączami PE DN 25, 32 SDR 11
25.09.2020 11:58 WA.6743.1.45.2020 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 wraz z przyłączem PE DN 25SDR 11.
25.09.2020 11:48 WA.6743.1.44.2020 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 110 SDR 11 wraz z przyłączami PE DN 25, DN 40 SDR 11.
25.09.2020 11:44 WA.6743.1.43.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
23.09.2020 08:56 WA.6743.1.42.2020 Budowa sieci gazowej 0,5MPa wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
23.09.2020 07:58 WA.6743.1.41.2020 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej.
23.09.2020 07:53 WA.6743.1.40.2020 Rozbudowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z przyłączami gazowymi (2sz.) do budynku usługowego i budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
17.08.2020 08:43 WA.6743.1.39.2020 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jazy w Makowei Podhalańskim wraz z przyłaczami do budynków
11.08.2020 09:46 WA.6743.1.38.2020 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej
10.08.2020 11:49 WA.6743.1.37.2020 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 110 wraz z budową przyłącza gazu śr/c dn 25 do budynku mieszkalnego.
29.07.2020 13:34 WA.6743.1.36.2020 Przebudowa budynku mieszkalnego, przebudowa ściany zewnętrznej, rozbiórka schodów zewnętrznych
28.07.2020 08:42 WA.6743.1.35.2020 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia
23.07.2020 12:22 WA.6743.1.34.2020 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 wraz z przyłączami PE DN 25SDR 11.
23.07.2020 08:21 WA.6743.1.32.2020 Budowa przyłącza elektroenergetycznego złożonego ze stali transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 15 kV oraz linii kablowej nN 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych.
22.07.2020 14:56 WA.6743.1.33.2020 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
21.07.2020 13:13 WA.6743.1.31.2020 Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oraz rozbiórka i budowa przyłączy elektroenergetycznych 0,4kV.
21.07.2020 13:00 WA.6743.1.30.2020 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 wraz z przyłączem PE DN 25 SDR 11
20.07.2020 12:02 WA.6743.1.29.2020 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami: elektryczną, c.o, wodna i kanalizacyjną
14.07.2020 07:25 WA.6743.1.28.2020 Zgłoszenie budowy sieci
09.07.2020 12:51 WA.6743.1.27.2020 Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
03.07.2020 14:20 WA.6743.1.26.2020 Przebudowa budynku mieszkalnego.
22.06.2020 12:33 WA.6743.1.25.2020 Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego.
22.06.2020 12:01 WA.6743.1.24.2020 Budowa oświetlenia ulicznego.
17.06.2020 11:50 WA.6743.1.23.2020 Rozbiórka i budowa odcinka sieci wodociągowej.

1 2 następna