Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2020 12:17 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek, wyznaczeniu punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków działki nr 4278 z działkami sąsiednimi w Zembrzycach.
07.08.2020 12:15 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 397/19, 397/31 z działkami sąsiednimi w Osielcu.
06.08.2020 13:53 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 7387, 7389/1, 7389/2 z działkami sąsiednimi w Juszczynie.
04.08.2020 14:22 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 1251/2 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie.
03.08.2020 09:46 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znakówe granicznych działki nr 6922/3 z działkami sąsiednimi w Grzechyni.
31.07.2020 11:22 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znakówe granicznych działek nr 808, 809, 810, 814, 815 z działkami sąsiednimi w Hucisku.
31.07.2020 11:19 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3617, 3618 z działkami sąsiednimi w Palczy.
30.07.2020 11:52 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 20013/1, 20014/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
28.07.2020 10:36 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek położonych w miejscowości Białka
28.07.2020 10:34 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenie punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych dla obrębu Zawoja
23.07.2020 13:53 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych dla działki nr 12606/2, 12615/3, 12615/4, 12615/6 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
23.07.2020 13:49 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działki 6834 z działkami sąsiednimi w miescie Sucha Beskidzka.
22.07.2020 13:41 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 5006 i 5007 z działkami sąsiednimi w miejscowości Palcza.
20.07.2020 14:10 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działkek nr 3576/2, 3589, 4858/2 i 3590 z działkami sąsiednimi w miejscowości Palcza.
20.07.2020 14:05 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działki 14440/3 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
20.07.2020 14:04 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek, wyznaczeniu punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz wznowieniu znaków granicznych działki nr 4319 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zembrzyce.
20.07.2020 13:59 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek, wyznaczeniu punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz wznowieniu znaków granicznych działki nr 4318 z działkami sąsiednimi w miejcowości Zembrzyce.
16.07.2020 14:38 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 4858/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Palcza.
16.07.2020 14:36 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 5681/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Kuków.
16.07.2020 14:32 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 3397/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Kurów.
15.07.2020 11:25 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 5099/3 z działkami sąsiednimi w miejscowości Bystra Podhalańska.
15.07.2020 11:22 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działkek nr 2802, 2803, 5005, 5006, 5007 z działkami sąsiednimi w miejscowości Palcza.
14.07.2020 11:47 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działki nr 1386/2 z działkami sąsiednimi w miejscowości Naprawa.
14.07.2020 08:09 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 4637 z działkami sąsiednimi w miejscowości Krzeszów.
10.07.2020 12:26 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działkek nr 4879/2 i 4880/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Budzów.

1 2 3 4 następna