Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2020 10:43 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki 2868/1 z działkami sąsiednimi w Lachowicach
13.02.2020 12:42 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek 3622, 3620/1, 3620/2 z działkami sąsiednimi w Palczy
13.02.2020 12:22 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 4953/1 z działkami sąsiednimi w Bystrej Podhalańskiej
30.01.2020 14:50 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działek nr 7580/1, 7581/2, 7582/1 z działkami sąsiednimi w Grzechyni.
30.01.2020 14:38 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia/ ustalenia przebiegu granic działki nr 5191 z działkami sąsiednimi w Zembrzycach.
30.01.2020 14:34 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 4840/2, 4841/19, 4841/25 z działkami sąsiednimi w Skawicy.
30.01.2020 14:33 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 9840/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
30.01.2020 14:31 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 8949 z działkami sąsiednimi w Juszczynie.
13.01.2020 12:06 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic, stabilizacji punktów granicznych oraz podziału działek nr 5609, 5610, 5611, 5612 z działkami sąsiednimi w miejscowości Krzeszów.