Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 12:42 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków/ ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków działki nr 17873 z działkami sąsiednimi w miejscowości Sidzina.
22.12.2020 14:19 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki 15818/3 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
17.12.2020 14:32 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2837, 2838 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
10.12.2020 10:44 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 5828/2 z działkami sąsiednimi w miejscowości Jordanów.
08.12.2020 13:57 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działkek nr 7136, 2771/26 z działkmi sąsiednimi w miejscowości Budzów.
04.12.2020 11:41 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 867/22, 867/23, 867/24, 867/26, 866/2 z działkami sąsiednimi w Naprawie
03.12.2020 09:11 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek 2383/1, 2386/1 z działkami sąsiednimi w Baczynie.
02.12.2020 10:35 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 5571 z działkami sąsiednimi w Tarnawie Dolnej.
02.12.2020 10:22 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 5550 z działkami sąsiednimi w Grzechyni.
02.12.2020 10:04 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 874/1 z działkami sąsiednimi w Naprawie.
01.12.2020 09:56 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów / ustalenia oraz stabilizacji punktów granicznych działki 1375/11 z działkami sąsiednimi w Toporzysku.
25.11.2020 13:57 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia punktów granicznych działek nr 6740 z działkami sąsiednimi w mieście Sucha Beskidzka.
25.11.2020 13:54 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 1130/1, 1129/2, 1130/2 z działkami sąsiednimi w miejscowści Palcza.
25.11.2020 13:49 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków/ ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków działki nr 2073/4 z działkami sąsiednimi w miejscowości Bystra Podhalańska
23.11.2020 12:07 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działki nr 13809/6 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
20.11.2020 12:55 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działkek 7706/1, 7707/1 z działkami sąsiednimi 8568 w Bieńkówce
20.11.2020 12:52 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki 1300/7 z działkami sąsiednimi w Hucisku.
20.11.2020 12:30 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 540/19 z działkami sąsiednimi w Toporzysku.
19.11.2020 13:55 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek 2732/6, 2733/2 z działkami sąsiednimi w Lachowicach.
18.11.2020 11:46 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek 6911, 6670/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Grzechynia.
18.11.2020 09:32 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic w związku z wykonywaniem kompleksowej modernizacji obrębu Osielec.
13.11.2020 08:23 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic w związku z wykonywaniem kompleksowej modernizacji obrębu Osielec.
13.11.2020 08:20 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 12757 z działkami sąsiednimi w Sidzinie.
12.11.2020 11:44 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 21974/4 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
12.11.2020 11:42 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 16032/2, 16032/6 z działkami sąsiednimi w Zawoi.

1 2 następna