Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2020 13:23 Informacja Starosty Suskiego o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Zembrzycach."
17.12.2020 11:59 WG-II.6821.7.2020 Zawiadomienie Starosty Suskiego o możliwości zapoznania się z całością zebranego w sprawie materiału dowodowego i wypowiedzeniu się co jego treści w prowadzonym postępowaniu w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kurowie, ozn. jako działka ewid. nr 2727 o pow. 0,4913 ha.
30.11.2020 11:15 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
27.10.2020 13:11 WG-II.6821.7.2020 Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu z dniem 27 października 2020 r. postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kurowie, ozn. jako działka ewid. nr 2737 o pow. 0,4913 ha.
01.10.2020 12:57 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie wyznaczenia koordynatora ds.dostępności
29.05.2020 09:44 UCHWAŁA NR 370.2020 ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku należącym do Powiatu Suskiego przy ul. Mickiewicza 19 w Suchej Beskidzkiej na działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
27.05.2020 08:09 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku nadleśnictwa zlokalizowanego przy ul Zamkowej 7 w Suchej Beskidzkiej
27.05.2020 08:07 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków Kaplicy Konfederatów Barskich na górze Jasień w Suchej Beskidzkiej.
12.03.2020 09:17 ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego
02.03.2020 09:33 Informacja Starosty Suskiego o wyniku III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Suchej Beskidzkiej
28.02.2020 10:11 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, ozn. jako działka ewid. nr 8518, położonej w Stryszawie, a następnie wydanie decyzji o udzielenie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z nadaniem im rygoru natychmiastowej wykonalności.
08.01.2020 12:23 WA.6740.1.875.2019.AAR Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi powiatowej nr 1709 K Sidzina – Sidzina Górna w km 2+747,72 – 2+863,66 w miejscowości Sidzina w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 2+800 drogi powiatowej nr 1709 K Sidzina – Sidzina Górna”.