Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2020 09:45 WG. 6621.10.90.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kurów w jednostce ewidencyjnej: gmina Stryszawa.
15.09.2020 09:46 WG-II.6821.56.2018 Postanowienie Starosty Suskiego o podjęciu postępowania na wniosek strony w sprawie o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Stryszawie, ozn. jako działka ewid. nr 7482 o pow. 1,2262 ha i nr 7488 o pow. 0,5928 ha.
11.08.2020 11:42 WG-II.6821.7.2020 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, a następnie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności ozn. jako działka ewid. nr 2737 o pow. 0,4913 ha, położonej w Kurowie
29.05.2020 09:44 UCHWAŁA NR 370.2020 ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku należącym do Powiatu Suskiego przy ul. Mickiewicza 19 w Suchej Beskidzkiej na działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
27.05.2020 08:09 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku nadleśnictwa zlokalizowanego przy ul Zamkowej 7 w Suchej Beskidzkiej
27.05.2020 08:07 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków Kaplicy Konfederatów Barskich na górze Jasień w Suchej Beskidzkiej.
12.03.2020 09:17 ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego
02.03.2020 09:33 Informacja Starosty Suskiego o wyniku III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Suchej Beskidzkiej
28.02.2020 10:11 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, ozn. jako działka ewid. nr 8518, położonej w Stryszawie, a następnie wydanie decyzji o udzielenie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z nadaniem im rygoru natychmiastowej wykonalności.
20.02.2020 13:59 Informacja starosty suskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bieńkówka w jednostce ewidencyjnej Gmina Budzów
08.01.2020 12:23 WA.6740.1.875.2019.AAR Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi powiatowej nr 1709 K Sidzina – Sidzina Górna w km 2+747,72 – 2+863,66 w miejscowości Sidzina w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 2+800 drogi powiatowej nr 1709 K Sidzina – Sidzina Górna”.