Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2019 13:23 UCHWAŁA NR 52.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
15.01.2019 13:22 UCHWAŁA NR 51.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
15.01.2019 13:17 UCHWAŁA NR 50.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
15.01.2019 13:13 UCHWAŁA NR 49.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z dotychczasowymi podmiotami.
02.01.2019 13:56 UCHWAŁA NR 48.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Suskiego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej".
02.01.2019 13:55 UCHWAŁA NR 47.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych.
02.01.2019 13:54 UCHWAŁA NR 46.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
02.01.2019 13:53 UCHWAŁA NR 45.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
02.01.2019 13:52 UCHWAŁA NR 44.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
02.01.2019 13:51 UCHWAŁA NR 43.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
02.01.2019 13:50 UCHWAŁA NR 42.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślini Nasiennictwa w Krakowie.
21.12.2018 10:08 UCHWAŁA NR 40.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej na rzecz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie kopiarki Konica Minolta Bizhub 211
21.12.2018 10:08 UCHWAŁA NR 41.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej umowy użyczenia części budynku o pow. 280,39 m2 na czas nieokreślony.
21.12.2018 10:07 UCHWAŁA NR 39.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terenu wokół placówki, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań
21.12.2018 10:06 UCHWAŁA NR 38.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz terenu wokół szkoły, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań
21.12.2018 10:05 UCHWAŁA NR 37.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie oraz terenu wokół szkoły, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań
21.12.2018 10:04 UCHWAŁA NR 36.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim oraz terenu wokół placówki, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań
21.12.2018 10:03 UCHWAŁA NR 35.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim oraz terenu wokół szkoły, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań
21.12.2018 10:02 UCHWAŁA NR 34.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Liceum Ogólnokształcącego nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej oraz terenu wokół szkoły, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań
21.12.2018 10:01 UCHWAŁA NR 33.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz terenu wokół szkoły, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) oraz ochronę przechowywanych nagrań
21.12.2018 09:58 UCHWAŁA NR 32.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przechowywanych nagrań uzyskanych w wyniku monitoringu w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
21.12.2018 09:55 UCHWAŁA NR 31.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
21.12.2018 09:54 UCHWAŁA NR 30.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyboru wykonawcy realizującego przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu suskiego w roku 2019.
21.12.2018 09:39 UCHWAŁA NR 29.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
21.12.2018 09:38 UCHWAŁA NR 28.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok

1 2 3 następna