Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2019 10:41 UCHWAŁA NR 0007/III/21/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego na 2019 rok
03.01.2019 10:40 UCHWAŁA NR 0007/III/20/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
03.01.2019 10:39 UCHWAŁA NR 0007/III/19/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
19.12.2018 10:36 UCHWAŁA NR 0007/II/17/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
19.12.2018 10:36 UCHWAŁA NR 0007/II/18/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2019.
19.12.2018 10:30 UCHWAŁA NR 0007/II/16/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
19.12.2018 10:29 UCHWAŁA NR 0007/II/15/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2019 rok Na
19.12.2018 10:26 UCHWAŁA NR 0007/II/14/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Suskiego
19.12.2018 10:25 UCHWAŁA NR 0007/II/13/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości i przyznawania diet dla radnych Rady Powiatu Suskiego
19.12.2018 10:23 UCHWAŁA NR 0007/II/12/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
19.12.2018 10:19 UCHWAŁA NR 0007/II/11/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego
19.12.2018 10:16 UCHWAŁA NR 0007/II/10/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia ilości Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego oraz przedmiotu ich działania
19.12.2018 10:08 UCHWAŁA NR 0007/II/9/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenie jej składu osobowego
19.12.2018 09:50 UCHWAŁA NR 0007/II/8/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenie jej składu osobowego
26.11.2018 10:53 UCHWAŁA NR 0007/I/7/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Suskiego.
26.11.2018 10:52 UCHWAŁA NR 0007/I/6/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Suskiego.
26.11.2018 10:50 UCHWAŁA NR 0007/I/5/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Starosty Powiatu Suskiego.
26.11.2018 10:48 UCHWAŁA NR 0007/I/4/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Suskiego.
26.11.2018 10:44 UCHWAŁA NR 0007/I/3/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Suskiego.
26.11.2018 10:41 UCHWAŁA NR 0007/I/2/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego.
26.11.2018 10:38 UCHWAŁA NR 0007/I/1/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.