Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2021 14:09 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 3760, 3772/2, 3823, 3819, 3820 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
24.09.2021 14:07 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 3151, 3152 z działkami sąsiednimi w Lachowicach.
24.09.2021 14:06 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 463 z działkami sąsiednimi w Pewelce.
23.09.2021 13:59 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 359/4, 359/5, 359/6, 359/7, 359/8, 359/9, 359/10, 359/11, 359/12, 359/13, 359/14, 359/78, 359/79 z działkami sąsiednimi w Sidzinie.
23.09.2021 13:57 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2031/2, 2031/12, 2031/18, 2031/5 z działkami sąsiednimi w Sidzinie.
23.09.2021 13:54 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4210/12, 4210/13, 42140/14 z działkami sąsiednimi Sidzinie.
23.09.2021 13:51 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 10772/19, 10772/20, 10772/21, 10772/22, 10772/23, 10772/24, 10772/25, 10772/26 z działkami sąsiednimi w Sidzinie.
23.09.2021 13:49 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 10735/7, 10735/8, 10735/9 z działkami sąsiednimi w Sidzinie.
22.09.2021 14:44 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 3664/3 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie.
20.09.2021 15:42 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 613 z działkami sąsiednimi w Juszczynie.
20.09.2021 15:39 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 9293, 6234/1, 6222 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie.
20.09.2021 15:36 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 7148/1, 7146/1, 7147/1 z działkami sąsiednimi w Bieńkówce.
17.09.2021 14:52 Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia / wyznaczenia/ wznowienia/ ustalenia przebiegu granic działek nr 20342/3, 20344/2, 18532/4 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
17.09.2021 14:50 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 106/52 z działkami sąsiednimi w Tarnawie Dolnej.
17.09.2021 14:48 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działek nr 87, 101/1, 96, 83/2, 84/2 z działkami sąsiednimi w Zachełmnej.
17.09.2021 14:46 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działek nr 6214/2, 6215, 6217, 6218 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie.
15.09.2021 14:11 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 790, 836 z działkami sąsiednimi w Pewelce.
14.09.2021 09:33 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 8547/3, 8547/2, 8547/4, 8547/5, 8541/1, 8540, 8546/4, 8546/5, 8545/1, 8544, 8543/1, 8539/1, 8538, 8537/1, 8537/2, 8536/1 z działkami sąsiednimi w Sidzinie.
14.09.2021 09:30 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granicy działek nr 3624/27, 3624/28 z działkami sąsiednimi w Osielcu.
10.09.2021 08:56 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2781/1, 2781/2 z działkami sąsiednimi w Jordanowie.
10.09.2021 08:54 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 1505/1, 1505/2, 1485/3, 1485/4 z działkami sąsiednimi w Śleszowicach.
10.09.2021 08:52 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek/ o wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów granicznych działek nr 3367/1, 3367/2, 23208/6 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
10.09.2021 08:50 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków/ ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków działki nr 6933 z działkami sąsiednimi w Skawicy.
06.09.2021 15:55 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 5038, 5039/1 z działkami sąsiednimi w Bieńkówce.
03.09.2021 14:02 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek/ o wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów granicznych działek nr 8686/2, 1331 z działkami sąsiednimi w Juszczynie.

1 2 3 następna