Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.07.2021 09:47 WG-II.6821.33.2021 Ogłoszenie starosty suskiego o wszczęciu z dniem 23 lipca 2021 r. postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania, z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 1068, położonej w Pewelce.
23.07.2021 13:15 WG-II.6821.58.2020 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji w prowadzonym postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Stryszawie, oznaczonej jako działka ewid. nr 4687 o pow. 0,0749 ha.
20.07.2021 14:04 Ogłoszenie starosty suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4043 o pow. 0,2287 ha, położonej w Suchej Beskidzkiej.
16.07.2021 11:07 WG-II.6821.50.2020 Zawiadomienie Starosty Suskiego o możliwości zapoznania się z całością zebranego w sprawie materiału dowodowego i wypowiedzeniu się co jego treści w prowadzonym postępowaniu w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kurowie, ozn. jako działka ewid. nr 3267/5 o pow. 0,1878 ha.
18.06.2021 10:18 WG-II.6821.32.2021 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Hucisku, ozn. jako działka ewid. nr 2050 o pow. 0,4527 ha.
18.06.2021 10:16 WG-II.6821.62.2020 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Jachówce, ozn. jako działka ewid. nr 486 o pow. 0,0731 ha
23.04.2021 09:15 WG-II.6821.7.2020 Decyzja Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, określonej decyzją z dnia 29.01.2021 r. znak: WG-II.6821.7.2020 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 2737 o pow. 0,4913 ha, położonej w Kurowie.
31.03.2021 14:19 WG-II.6821.62.2017 Postanowienie Starosty Suskiego o wznowieniu na wniosek strony postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Suskiego z dnia 08 marca 2019 r. znak: WG-II.6821.62.2017 w zakresie pkt 2 ww. decyzji, o odmowie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Lachowicach, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5334 o pow. 0,0369 ha.
31.03.2021 09:59 WG-II.6821.13.2020 Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu z dniem 30 marca 2021 r. postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Lachowicach, ozn. jako działka ewid. nr 3612 o pow. 0,1115 ha
29.03.2021 11:43 WG-II.6821.58.2020 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Stryszawie, ozn. jako działka ewid. nr 4687 o pow. 0,0749 ha.
01.03.2021 11:51 WG. 6621.10.90.2020 Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu EGiB (obręb Kurów)
01.03.2021 11:49 WG. 6621.8.40.2020 Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu EGiB ( obręb Osielec)
23.02.2021 12:28 WG-II.6821.60.2018 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 4986 o pow. 0,1681 ha, położonej w Lachowicach.
19.01.2021 08:34 Informacja Starosty Suskiego o sposobie rozstrzygnięcia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Jordanowie.
11.01.2021 07:03 Ogłoszenie Starosty Suskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Suchej Beskidzkiej zwanej dalej Radą.