Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2020 10:53 UCHWAŁA NR 286.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
15.01.2020 10:52 UCHWAŁA NR 285.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
15.01.2020 10:50 UCHWAŁA NR 284.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
15.01.2020 10:48 UCHWAŁA NR 283.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
03.01.2020 13:47 UCHWAŁA NR 282.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z dotychczasowymi podmiotami.
03.01.2020 11:15 UCHWAŁA NR 281.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu części przyziemia przy kotłowni o pow. 8 m2 dotychczasowym podmiotem.
03.01.2020 11:13 UCHWAŁA NR 280.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
03.01.2020 11:12 UCHWAŁA NR 279.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
03.01.2020 11:10 UCHWAŁA NR 278.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
03.01.2020 11:08 UCHWAŁA NR 277.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.
03.01.2020 11:06 UCHWAŁA NR 276.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany cennika usług w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.
03.01.2020 11:03 UCHWAŁA NR 275.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
03.01.2020 11:01 UCHWAŁA NR 274.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyboru wykonawcy realizującego przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu suskiego w roku 2020.
03.01.2020 10:57 UCHWAŁA NR 273.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
03.01.2020 10:54 UCHWAŁA NR 272.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
03.01.2020 10:53 UCHWAŁA NR 271.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
03.01.2020 10:50 UCHWAŁA NR 270.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planu naprawczego dla Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.
03.01.2020 10:46 UCHWAŁA NR 269.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
03.01.2020 10:30 UCHWAŁA NR 268.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce.
03.01.2020 10:29 UCHWAŁA NR 267.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu pomieszczeń z dotychczasowymi podmiotami.
03.01.2020 10:22 UCHWAŁA NR 266.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów użyczenia pomieszczeń z dotychczasowymi podmiotami.
11.12.2019 10:50 UCHWAŁA NR 265.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
11.12.2019 10:49 UCHWAŁA NR 264.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
11.12.2019 09:54 UCHWAŁA NR 263.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
11.12.2019 09:38 UCHWAŁA NR 262.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

1 2 3 4 5 6 następna