Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.06.2019 09:35 UCHWAŁA NR 151.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania ławek i krzeseł szkolnych jednostkom oświatowym powiatu suskiego
12.06.2019 09:34 UCHWAŁA NR 150.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela w celu zastępstwa Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie w czasie jego nieobecności oraz udzielenie upoważnienia
31.05.2019 11:29 UCHWAŁA NR 149.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
31.05.2019 11:12 UCHWAŁA NR 148.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
31.05.2019 11:11 UCHWAŁA NR 147.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany cennika usług w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
31.05.2019 11:05 UCHWAŁA NR 146.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia raportu o stanie powiatu suskiego w roku 2018
31.05.2019 11:00 UCHWAŁA NR 145.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi.
31.05.2019 10:47 UCHWAŁA NR 144.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej umowy użyczenia pomieszczeń
31.05.2019 10:42 UCHWAŁA NR 143.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim z zajmowanego stanowiska oraz odwołania upoważnienia
31.05.2019 10:37 UCHWAŁA NR 142.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
31.05.2019 08:20 UCHWAŁA NR 141.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
31.05.2019 08:18 UCHWAŁA NR 140.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.
21.05.2019 11:43 UCHWAŁA NR 139.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
21.05.2019 11:40 UCHWAŁA NR 138.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38 m2przez Zespół Opieki Zdrowotnej w SuchejBeskidzkiej.
21.05.2019 11:39 UCHWAŁA NR 137.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez pana Marka Habera Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dodatkowego zatrudnienia.
21.05.2019 11:37 UCHWAŁA NR 136.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
21.05.2019 11:36 UCHWAŁA NR 135.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
21.05.2019 11:30 UCHWAŁA NR 134.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
21.05.2019 11:27 UCHWAŁA NR 133.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej do podpisania umowy z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS.
21.05.2019 11:25 UCHWAŁA NR 132.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie sprawie wyrażenia zgody na budowę przyłącza telekomunikacyjnego do budynku będącego własnością Powiatu Suskiego przy ul. Mickiewicza 19 w Suchej Beskidzkiej na potrzeby placówki terenowej KRUS wynajmującej pomieszczenia biurowe w nieruchomości
20.05.2019 09:22 UCHWAŁA NR 131.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez powiat suski dwóch wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych w ramach ogłoszonego konkursu nr. RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 dot. 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020., Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.
20.05.2019 09:21 UCHWAŁA NR 130.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia dwóch diagnoz potencjału i indywidualnego zapotrzebowania zespołów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat suski na potrzeby realizacji projektu planowanego przez Powiat Suski w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.
14.05.2019 08:53 UCHWAŁA NR 129.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaakceptowania wysokości opłaty za posiłki w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
14.05.2019 08:52 UCHWAŁA NR 128.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
14.05.2019 08:50 UCHWAŁA NR 127.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

1 2 3 4 następna