Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2019 09:28 UCHWAŁA NR 261.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jordanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”
04.12.2019 13:06 UCHWAŁA NR 260.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
04.12.2019 13:05 UCHWAŁA NR 259.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
04.12.2019 13:03 UCHWAŁA NR 258.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały nr 233.2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki Volkswagen
04.12.2019 13:02 UCHWAŁA NR 257.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażania zgody na likwidację i recykling zużytego środka trwałego, będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
04.12.2019 13:01 UCHWAŁA NR 256.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na: „powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2020 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”
04.12.2019 11:57 UCHWAŁA NR 255.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Środowiska Pana Pawła Dyrcz w związku z planowanym do realizacji przez Powiat Suski programem pn.: „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – PALIWA STAŁE”.
04.12.2019 11:55 UCHWAŁA NR 254.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
04.12.2019 10:42 UCHWAŁA NR 253.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
04.12.2019 10:27 UCHWAŁA NR 252.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany cennika usług w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.
21.11.2019 10:47 UCHWAŁA NR 251.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
21.11.2019 10:31 UCHWAŁA NR 250.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
21.11.2019 10:25 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR 249.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 r.
21.11.2019 10:11 UCHWAŁA NR 248.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 9 grudnia 2019 r.
21.11.2019 10:08 UCHWAŁA NR 247.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
21.11.2019 10:05 UCHWAŁA NR 246.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2020 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego
21.11.2019 09:25 UCHWAŁA NR 245.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników oraz trenerów powiatu suskiego w 2018 roku w kategorii uczeń.
21.11.2019 09:23 UCHWAŁA NR 244.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
21.11.2019 09:19 UCHWAŁA NR 243.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
15.11.2019 09:08 UCHWAŁA NR 242.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
15.11.2019 09:01 UCHWAŁA NR 241.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
15.11.2019 09:00 UCHWAŁA NR 240.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
15.11.2019 08:45 UCHWAŁA NR 239.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
15.11.2019 08:44 UCHWAŁA NR 238.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w powiecie suskim i jego jednostkach organizacyjnych
15.11.2019 08:42 UCHWAŁA NR 237.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania części wyposażenia i środków trwałych przez Jednostkę Obsługiwaną na rzecz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna