Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2019 08:25 UCHWAŁA NR 236.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
15.11.2019 08:23 UCHWAŁA NR 235.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”, realizowanego w ramach Działania 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, RPO WM na lata 2014 – 2020.
15.11.2019 08:19 UCHWAŁA NR 234.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie II”, realizowanego w ramach Działania 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, RPO WM na lata 2014 – 2020.
28.10.2019 11:19 UCHWAŁA NR 233.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki Volkswagen.
28.10.2019 11:18 UCHWAŁA NR 232.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
28.10.2019 11:16 UCHWAŁA NR 231.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
28.10.2019 11:15 UCHWAŁA NR 230.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2020 roku.
28.10.2019 11:14 UCHWAŁA NR 229.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na: „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2020 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.
28.10.2019 11:12 UCHWAŁA NR 228.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony.
28.10.2019 11:10 UCHWAŁA NR 227.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wskazania Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
28.10.2019 11:01 UCHWAŁA NR 226.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu gruntu o pow. 25 m 2 z dotychczasowym podmiotem.
28.10.2019 10:40 UCHWAŁA NR 225.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.
28.10.2019 10:28 UCHWAŁA NR 224.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
28.10.2019 10:27 UCHWAŁA NR 223.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
18.10.2019 09:30 UCHWAŁA NR 222.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali 25 o pow. 58 m2 z dotychczasowym podmiotem.
18.10.2019 09:29 UCHWAŁA NR 221.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.
18.10.2019 09:27 UCHWAŁA NR 220.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki Skoda FABIA.
18.10.2019 09:25 UCHWAŁA NR 219.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 zpóźn.zm.).
18.10.2019 09:23 UCHWAŁA NR 218.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
18.10.2019 09:21 UCHWAŁA NR 217.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej
18.10.2019 09:11 UCHWAŁA NR 216.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
18.10.2019 09:07 UCHWAŁA NR 215.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
18.10.2019 09:05 UCHWAŁA NR 214.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
18.10.2019 09:02 UCHWAŁA NR 213.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu z dotychczasowymi podmiotami.
17.10.2019 08:58 UCHWAŁA NR 212.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 14 października 2019r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna