Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2019 08:57 UCHWAŁA NR 211.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Podhalańskim
17.10.2019 08:55 UCHWAŁA NR 210.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Środowiska Pawła Dyrcz do podpisywania dokumentów w związku z realizowanymi przez powiat suski programami.
17.10.2019 08:50 UCHWAŁA NR 209.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 54.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, współfinansowanych i współorganizowanych przez Powiat Suski w 2019 roku.
17.10.2019 08:49 UCHWAŁA NR 208.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38 m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
23.09.2019 14:22 UCHWAŁA NR 207.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
23.09.2019 14:21 UCHWAŁA NR 206.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
23.09.2019 14:20 UCHWAŁA NR 205.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchylenia przeniesień w planie wydatków w części 80115 oraz 80120 (wydatki majątkowe) w Uchwale Nr 196.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.
23.09.2019 14:17 UCHWAŁA NR 204.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
23.09.2019 14:15 UCHWAŁA NR 203.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
23.09.2019 14:14 UCHWAŁA NR 202.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Suskiego Nr 875.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
23.09.2019 14:13 UCHWAŁA NR 201.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Suskiego Nr 874.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
23.09.2019 14:12 UCHWAŁA NR 200.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażania zgody na likwidację i recykling zużytych środków trwałych stanowiących własność Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
23.09.2019 14:07 UCHWAŁA NR 199.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
23.09.2019 14:06 UCHWAŁA NR 198.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
23.09.2019 14:05 UCHWAŁA NR 197.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
23.09.2019 14:04 UCHWAŁA NR 196.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
23.09.2019 13:57 UCHWAŁA NR 195.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
23.09.2019 13:51 UCHWAŁA NR 194.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację i recykling zużytych środków trwałych stanowiących własność Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
23.09.2019 13:50 UCHWAŁA NR 193.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaakceptowania warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
23.09.2019 13:49 UCHWAŁA NR 192.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaakceptowania warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
23.09.2019 13:48 UCHWAŁA NR 191.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
23.09.2019 13:46 UCHWAŁA NR 190.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zwiększenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej
23.09.2019 13:39 UCHWAŁA NR 189.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu powierzchni 2 m2 z dotychczasowym najemcą
23.09.2019 13:38 UCHWAŁA NR 188.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą.
23.09.2019 13:37 UCHWAŁA NR 187.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna