Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2019 13:29 UCHWAŁA NR 186.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą.
23.09.2019 11:42 UCHWAŁA NR 185.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczenia o pow. 10 m2 z dotychczasowym najemcą.
23.09.2019 11:38 UCHWAŁA NR 184.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu sal gimnastycznych z dotychczasowym najemcą.
23.09.2019 11:34 UCHWAŁA NR 183.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących wyposażeniem kotłowni w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
23.09.2019 11:31 UCHWAŁA NR 182.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Tarnawie Górnej w terminie od 1 września do 31 grudnia 2019 r.
27.08.2019 13:04 UCHWAŁA NR 181.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2019 r.
27.08.2019 13:00 UCHWAŁA NR 180.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
27.08.2019 12:46 UCHWAŁA NR 179.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
27.08.2019 12:27 UCHWAŁA NR 178.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnych, krótkotrwałych umów najmu z dotychczasowymi podmiotami.
27.08.2019 12:26 UCHWAŁA NR 177.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia o powierzchni 28,10 m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
27.08.2019 12:13 UCHWAŁA NR 176.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu prawa trwałego zarządu między jednostkami
23.08.2019 10:59 UCHWAŁA NR 175.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaakceptowania wysokości opłaty za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Podhalańskim oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
23.08.2019 10:57 UCHWAŁA NR 174.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej działań zmierzających do adaptacji części korytarza na sekretariat szkolny w budynku ZS im. W. Goetla
23.08.2019 10:56 UCHWAŁA NR 173.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
23.08.2019 10:55 UCHWAŁA NR 172.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
12.08.2019 11:30 UCHWAŁA NR 171.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
12.08.2019 11:23 UCHWAŁA NR 170.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
17.07.2019 11:50 UCHWAŁA NR 169.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Suskim i jego jednostkach organizacyjnych.
17.07.2019 11:49 UCHWAŁA NR 168.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
17.07.2019 11:47 UCHWAŁA NR 167.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
17.07.2019 11:39 UCHWAŁA NR 166.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
17.07.2019 11:36 UCHWAŁA NR 165.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
17.07.2019 11:23 UCHWAŁA NR 164.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczeń internatu z dotychczasowym podmiotem.
17.07.2019 11:05 UCHWAŁA NR 163.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń internatu z dotychczasowym podmiotem.
08.07.2019 09:41 UCHWAŁA NR 162.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna