Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2019 09:39 UCHWAŁA NR 161.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
08.07.2019 09:38 UCHWAŁA NR 160.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 8 lipca 2019 r.
08.07.2019 09:15 UCHWAŁA NR 159.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019.
08.07.2019 09:03 UCHWAŁA NR 158.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej.
08.07.2019 09:02 UCHWAŁA NR 157.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok Na
08.07.2019 08:33 UCHWAŁA NR 156.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
08.07.2019 08:29 UCHWAŁA NR 155.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych nieruchomością, oznaczoną jako działka ewid. nr 9671/8, położoną w Suchej Beskidzkiej, stanowiącą własność Gminy Sucha Beskidzka, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Suskiego, będącą w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy w tym zakresie.
24.06.2019 12:56 UCHWAŁA NR 154.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
24.06.2019 12:06 UCHWAŁA NR 153.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
24.06.2019 12:01 UCHWAŁA NR 152.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
12.06.2019 09:35 UCHWAŁA NR 151.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania ławek i krzeseł szkolnych jednostkom oświatowym powiatu suskiego
12.06.2019 09:34 UCHWAŁA NR 150.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela w celu zastępstwa Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie w czasie jego nieobecności oraz udzielenie upoważnienia
31.05.2019 11:29 UCHWAŁA NR 149.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
31.05.2019 11:12 UCHWAŁA NR 148.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
31.05.2019 11:11 UCHWAŁA NR 147.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany cennika usług w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
31.05.2019 11:05 UCHWAŁA NR 146.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia raportu o stanie powiatu suskiego w roku 2018
31.05.2019 11:00 UCHWAŁA NR 145.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi.
31.05.2019 10:47 UCHWAŁA NR 144.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej umowy użyczenia pomieszczeń
31.05.2019 10:42 UCHWAŁA NR 143.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim z zajmowanego stanowiska oraz odwołania upoważnienia
31.05.2019 10:37 UCHWAŁA NR 142.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
31.05.2019 08:20 UCHWAŁA NR 141.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
31.05.2019 08:18 UCHWAŁA NR 140.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.
21.05.2019 11:43 UCHWAŁA NR 139.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
21.05.2019 11:40 UCHWAŁA NR 138.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38 m2przez Zespół Opieki Zdrowotnej w SuchejBeskidzkiej.
21.05.2019 11:39 UCHWAŁA NR 137.2019 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez pana Marka Habera Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dodatkowego zatrudnienia.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna