Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2020 09:46 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XIII sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r.
07.01.2020 09:04 UCHWAŁA NR 0007/XIII/110/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
07.01.2020 09:02 UCHWAŁA NR 0007/XIII/109/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu .
07.01.2020 09:00 UCHWAŁA NR 0007/XIII/108/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia petycji w części dotyczącej poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
07.01.2020 08:58 UCHWAŁA NR 0007/XIII/107/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez okresowe niewykonywanie audytu wewnętrznego.
07.01.2020 08:55 UCHWAŁA NR 0007/XIII/106/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 listopada 2019 roku Pani M. M. na Starostę Suskiego.
07.01.2020 08:54 UCHWAŁA NR 0007/XIII/105/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego na 2020 rok
07.01.2020 08:43 UCHWAŁA NR 0007/XIII/104/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XI/85/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
07.01.2020 08:42 UCHWAŁA NR 0007/XIII/103/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XXVI/173/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021.
07.01.2020 08:36 UCHWAŁA NR 0007/XIII/102/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2020.
07.01.2020 08:34 UCHWAŁA NR 0007/XIII/101/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczenia o powierzchni 15,80m2.
07.01.2020 08:31 UCHWAŁA NR 0007/XIII/100/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
10.12.2019 13:26 Protokoły z głosowań podczas XII sesji Rady Powiatu w dniu 5 grudnia 2019 r.
10.12.2019 13:25 UCHWAŁA NR 0007/XII/99/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R. W. z dnia 14 listopada 2019 roku na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej
10.12.2019 13:23 UCHWAŁA NR 0007/XII/98/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2020 rok
10.12.2019 13:22 UCHWAŁA NR 0007/XII/97/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. M. z dnia 22 października 2019 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkie
10.12.2019 13:19 UCHWAŁA NR 0007/XII/96/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu suskiego
10.12.2019 13:08 UCHWAŁA NR 0007/XII/95/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
10.12.2019 13:05 UCHWAŁA NR 0007/XII/94/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 30,80 m2 oraz 26 m2 .
10.12.2019 12:56 UCHWAŁA NR 0007/XII/93/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej systemu radiografii pośredniej CR
10.12.2019 12:51 UCHWAŁA NR 0007/XII/92/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego na lata 2019-2021 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
10.12.2019 12:07 UCHWAŁA NR 0007/XII/91/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
10.12.2019 11:57 UCHWAŁA NR 0007/XII/90/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
13.11.2019 09:49 Protokoły z głosowań podczas XI sesji Rady Powiatu w dniu 31 października 2019 r.
13.11.2019 09:32 UCHWAŁA NR 0007/XI/89/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego dotyczącej określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

1 2 3 4 następna