Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2019 11:00 UCHWAŁA NR 0007/X/64/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
09.09.2019 10:43 UCHWAŁA NR 0007/IX/63/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 roku Pani A. M. na działanie organu wykonawczego.
09.09.2019 10:41 UCHWAŁA NR 0007/IX/62/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego za lata 2017 – 2018”
09.09.2019 10:39 UCHWAŁA NR 0007/IX/61/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu suskiego od 1 września 2019 r.
09.09.2019 10:34 UCHWAŁA NR 0007/IX/60/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
09.09.2019 10:28 UCHWAŁA NR 0007/IX/59/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zembrzyce w 2019 r.
09.09.2019 10:26 UCHWAŁA NR 0007/IX/58/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
09.09.2019 10:11 UCHWAŁA NR 0007/IX/57/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
09.09.2019 09:39 UCHWAŁA NR 0007/IX/56/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 36,20 m2, 40,50 m2, 59,56 m2.
09.09.2019 08:44 UCHWAŁA NR 0007/IX/55/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
09.09.2019 08:40 UCHWAŁA NR 0007/IX/54/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
17.06.2019 12:42 UCHWAŁA NR 0007/VIII/53/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
17.06.2019 12:38 UCHWAŁA NR 0007/VIII/52/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – BIOMASA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
17.06.2019 12:34 UCHWAŁA NR 0007/VIII/51/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchylenia Uchwały NR 0007/VI/37/2019 RADY POWIATU SUSKIEGO z dnia 25.04. 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – BIOMASA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
17.06.2019 12:33 UCHWAŁA NR 0007/VIII/50/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
17.06.2019 12:06 UCHWAŁA NR 0007/VIII/49/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
17.06.2019 12:03 UCHWAŁA NR 0007/VIII/48/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2018 rok
17.06.2019 11:55 UCHWAŁA NR 0007/VIII/47/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2018 rok.
17.06.2019 11:54 UCHWAŁA NR 0007/VIII/46/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Suskiego.
17.06.2019 11:42 UCHWAŁA NR 0007/VIII/45/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
17.06.2019 11:14 UCHWAŁA NR 0007/VIII/44/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2018 rok.
20.05.2019 09:14 UCHWAŁA NR 0007/VII/43/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
20.05.2019 09:13 UCHWAŁA NR 0007/VII/42/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjecia do realizacji zadania publicznego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
20.05.2019 09:08 UCHWAŁA NR 0007/VII/41/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów- SPR.
20.05.2019 09:05 UCHWAŁA NR 0007/VII/40/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok

poprzednia 1 2 3 4 następna