Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2019 09:23 UCHWAŁA NR 0007/ VI /39/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 marca 2019 roku Pani M. B. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
30.04.2019 09:22 UCHWAŁA NR 0007/ VI /38/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 marca 2019 roku Pana A. Sz. na Starostę Suskiego.
30.04.2019 09:20 UCHWAŁA NR 0007/VI/37/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – BIOMASA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
30.04.2019 09:19 UCHWAŁA NR 0007/VI/36/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
30.04.2019 09:18 UCHWAŁA NR 0007/VI/35/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
30.04.2019 09:15 UCHWAŁA NR 0007/VI/34/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
30.04.2019 09:08 UCHWAŁA NR 0007/VI/33/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
21.03.2019 09:04 UCHWAŁA NR 0007/V/32/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bystra-Sidzina
21.03.2019 09:03 UCHWAŁA NR 0007/V/31/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia 3 – letniego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Suskim na lata 2019-2021
21.03.2019 09:02 UCHWAŁA NR 0007/V/30/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
21.03.2019 09:00 UCHWAŁA NR 0007/V/29/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej od dnia 1 września 2019 r.
21.03.2019 08:58 UCHWAŁA NR 0007/V/28/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład z dniem 31 sierpnia 2019 r.
21.03.2019 08:55 UCHWAŁA NR 0007/V/27/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
29.01.2019 09:59 UCHWAŁA NR 0007/IV/ 26 /2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego na 2019 rok
29.01.2019 09:57 UCHWAŁA NR 0007/IV/25/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim, likwidacji szkół wchodzących w jego skład z dniem 31 sierpnia 2019 r. oraz zamiaru utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej od dnia 1 września 2019 r.
29.01.2019 09:56 UCHWAŁA NR 0007/IV/24/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
29.01.2019 09:54 UCHWAŁA NR 0007/IV/23/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego
29.01.2019 09:15 UCHWAŁA NR 0007/IV/22/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok

poprzednia 1 2 3 4