Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.01.2020 07:27 0007/XIII/102/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2020
21.01.2020 09:20 0007/XIII/104/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XI/85/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego.
21.01.2020 09:17 0007/XIII/109/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
21.01.2020 09:13 0007/XIII/100/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
16.12.2019 12:46 0007/XII/96/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu suskiego
16.12.2019 12:42 0007/XII/90/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
22.11.2019 09:54 0007/XI/87/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
22.11.2019 09:51 0007/XI/81/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
22.11.2019 09:45 0007/XI/85/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
07.10.2019 10:48 0007/X/73/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
07.10.2019 10:47 0007/X/68/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej.
07.10.2019 10:43 0007/X/72/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
07.10.2019 10:33 0007/X/70/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr II wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie
07.10.2019 10:29 0007/X/64/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
07.10.2019 10:19 0007/X/69/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr I wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
07.10.2019 10:16 0007/X/67/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XL/285/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
07.10.2019 09:48 0007/X/79/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
07.10.2019 09:47 0007/X/66/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XLII/299/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, warunki wypłaty, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.
07.10.2019 09:40 0007/X/74/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
07.10.2019 09:35 0007/X/71/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
23.09.2019 08:11 0007/IX/60/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
23.09.2019 08:09 0007/IX/54/2019 / Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
23.09.2019 08:07 0007/IX/61/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu suskiego od 1 września 2019 r.
26.06.2019 09:42 0007/VIII/51/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchylenia Uchwały NR 0007/VI/37/2019 RADY POWIATU SUSKIEGO z dnia 25.04. 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – BIOMASA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
26.06.2019 09:40 0007/VIII/52/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – BIOMASA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

1 2 następna