Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2019 09:39 0007/VIII/49/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
24.06.2019 11:47 0007/VIII/50/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
28.05.2019 08:11 0007/VII/40/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019
16.05.2019 08:27 0007/VI/33/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
16.05.2019 08:25 0007/VI/36/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
02.04.2019 10:36 0007/V/28/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład z dniem 31 sierpnia 2019 r.
02.04.2019 10:34 0007/V/27/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
02.04.2019 10:32 0007/V/29/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej od dnia 1 września 2019 r.
04.02.2019 10:04 0007/IV/22/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok

poprzednia 1 2