Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2021 10:46 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXIV sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2020
07.01.2021 10:35 UCHWAŁA NR 0007/XXIV/182/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2021 rok
07.01.2021 10:34 UCHWAŁA NR 0007/XXIV/181/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego na 2021 rok
07.01.2021 10:27 UCHWAŁA NR 0007/XXIV/180/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
07.01.2021 10:26 UCHWAŁA NR 0007/XXIV/179/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2021.
07.01.2021 10:24 UCHWAŁA NR 0007/XXIV/178/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
07.01.2021 09:50 UCHWAŁA NR 0007/XXIV/177/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
09.12.2020 10:49 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXIII sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 3 grudnia 2020
09.12.2020 10:47 UCHWAŁA NR 0007/XXIII/176/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powierzenia powiatowi nowotarskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej Raba Wyżna – Spytkowice – Skawa – Rabka Zdrój – Skawa – Naprawa - Jordanów
09.12.2020 10:46 UCHWAŁA NR 0007/XXIII/175/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
09.12.2020 10:32 UCHWAŁA NR 0007/XXIII/174/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
09.12.2020 10:27 UCHWAŁA NR 0007/XXIII/173/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
06.11.2020 10:00 UCHWAŁA NR 0007/XXII/172/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej udzielanej ze środków powiatu na zagospodarowanie osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.
06.11.2020 09:58 UCHWAŁA NR 0007/XXII/171/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
06.11.2020 09:51 UCHWAŁA NR 0007/XXII/170/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń o powierzchni 23m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
06.11.2020 09:45 UCHWAŁA NR 0007/XXII/169/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczenia o powierzchni 20,00 m2 oraz pomieszczeń o łacznej powierzchni 27,05 m2.
06.11.2020 09:42 UCHWAŁA NR 0007/XXII/168/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.
06.11.2020 09:30 UCHWAŁA NR 0007/XXII/167/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zamiaru podjęcia współpracy z Gminą Sucha Beskidzka w przedmiocie współfinansowania prowadzenia Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.
12.10.2020 07:56 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXI sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 września 20020
08.10.2020 11:32 UCHWAŁA NR 0007/XXI/166/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XI/85/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego.
08.10.2020 11:31 UCHWAŁA NR 0007/XXI/165/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sucha Beskidzka w 2020 r.
08.10.2020 11:29 UCHWAŁA NR 0007/XXI/164/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
08.10.2020 11:25 UCHWAŁA NR 0007/XXI/163/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
08.10.2020 11:23 UCHWAŁA NR 0007/XXI/162/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego Nr 0007/IX/56/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 36,20 m2, 40,50 m2, 59,56 m2.
08.10.2020 11:17 UCHWAŁA NR 0007/XXI/161/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu o powierzchni 211,50 m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

1 2 3 4 następna