Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2020 11:11 UCHWAŁA NR 0007/XXI/160/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
04.09.2020 14:29 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XX sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.
03.09.2020 13:58 UCHWAŁA NR 0007/XX/159/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 czerwca 2020 roku na działania dyrektorów szkół ponadpodstawowych powiatu suskiego polegające na niewypłaceniu nauczycielom części należnego im wynagrodzenia za okres zdalnego nauczania.
03.09.2020 13:57 UCHWAŁA NR 0007/XX/158/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 lutego 2020 roku na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej.
03.09.2020 13:56 UCHWAŁA NR 0007/XX/157/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Suskiego
03.09.2020 13:49 UCHWAŁA NR 0007/XX/156/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Suskiego
03.09.2020 13:13 UCHWAŁA NR 0007/XX/155/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjecia do realizacji zadania publicznego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
03.09.2020 13:10 UCHWAŁA NR 0007/XX/154/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
03.09.2020 11:45 UCHWAŁA NR 0007/XX/153/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
03.09.2020 11:44 UCHWAŁA NR 0007/XX/152/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dwóch ambulansów.
03.09.2020 11:39 UCHWAŁA NR 0007/XX/151/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
03.09.2020 11:31 UCHWAŁA NR 0007/XX/150/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2019 rok.
08.07.2020 12:47 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XIX sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.
08.07.2020 11:24 UCHWAŁA NR 0007/XIX/148/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020 – 2024.
08.07.2020 11:24 UCHWAŁA NR 0007/XIX/149/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sucha Beskidzka w 2020 r.
08.07.2020 11:11 UCHWAŁA NR 0007/XIX/147/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
08.07.2020 11:10 UCHWAŁA NR 0007/XIX/146/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2019 rok
08.07.2020 11:06 UCHWAŁA NR 0007/XIX/145/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2019 rok.
08.07.2020 11:03 UCHWAŁA NR 0007/XIX/144/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Suskiego.
08.07.2020 10:55 UCHWAŁA NR 0007/XIX/143/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
09.06.2020 12:47 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XVIII sesji Rady Powiatu 28 maja 2020 r
09.06.2020 12:39 UCHWAŁA NR 0007/ XVIII/142/202 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu suskiego
09.06.2020 12:19 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/141/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Suskiego od 1 września 2020 r.
09.06.2020 12:18 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/140/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu oraz zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu dla Malopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
09.06.2020 12:17 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/139/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Budzów w 2020 r.

poprzednia 1 2 3 4 następna