Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.06.2020 12:07 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/138/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
09.06.2020 10:44 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/137/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
09.06.2020 10:34 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/136/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
09.06.2020 10:28 UCHWAŁA NR 0007/XVIII/135/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 31,70 m2 i 26,04 m2.
27.04.2020 12:58 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XVII sesji Rady Powiatu 23 kwietnia 2020 r.
27.04.2020 12:57 UCHWAŁA NR 0007/XVII/134/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
27.04.2020 12:54 UCHWAŁA NR 0007/XVII/133/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
01.04.2020 09:57 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XVI sesji Rady Powiatu 26 marca 2020 r.
30.03.2020 13:00 UCHWAŁA NR 0007/XVI/132/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przekazania skargi według właściwości
30.03.2020 12:58 UCHWAŁA NR 0007/XVI/131/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Liceum Ogólnokształcącego nr II dla dorosłych oraz Szkoły Policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
30.03.2020 12:57 UCHWAŁA NR 0007/XVI/130/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
30.03.2020 12:46 UCHWAŁA NR 0007/XVI/129/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
30.03.2020 12:38 UCHWAŁA NR 0007/XVI/128/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
30.03.2020 12:37 UCHWAŁA NR 0007/XVI/127/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka funkcjonujące na terenie Powiatu Suskiego.
30.03.2020 12:33 UCHWAŁA NR 0007/XVI/126/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczenia o powierzchni 15,30m2.
30.03.2020 12:31 UCHWAŁA NR 0007/XVI/125/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
30.03.2020 12:21 UCHWAŁA NR 0007/XVI/124/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku; źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w planie i ich zatwierdzenia.
30.03.2020 12:17 UCHWAŁA NR 0007/XVI/123/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Budzów w 2020 r.
30.03.2020 11:57 UCHWAŁA NR 0007/XVI/122/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
04.03.2020 13:14 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XV sesji Rady Powiatu w dniu 27 lutego 2020
04.03.2020 13:12 UCHWAŁA NR 0007/XV/121/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2019 roku Pana J. K. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
04.03.2020 13:03 UCHWAŁA NR 0007/XV/120/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego powiatu suskiego zlokalizowanego w budynku hali sportowej ZS im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.
04.03.2020 12:40 UCHWAŁA NR 0007/XV/119/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bystra-Sidzina
04.03.2020 12:35 UCHWAŁA NR 0007/XV/118/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
04.03.2020 12:00 UCHWAŁA NR 0007/XV/117/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok

poprzednia 1 2 3 4 następna