Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2021 11:47 UCHWAŁA NR 533.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie e udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.
11.01.2021 11:46 UCHWAŁA NR 532.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
11.01.2021 11:45 UCHWAŁA NR 531.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
11.01.2021 11:44 UCHWAŁA NR 530.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
11.01.2021 11:43 UCHWAŁA NR 529.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
11.01.2021 11:37 UCHWAŁA NR 528.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
11.01.2021 11:36 UCHWAŁA NR 527.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
11.01.2021 11:14 UCHWAŁA NR 526.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania nowo zakupionego sprzętu komputerowego dla domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat suski.
11.01.2021 11:05 UCHWAŁA NR 525.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchylenia w Uchwale Nr 487.2020 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 03 listopada 2020 r. załącznika nr 1.
11.01.2021 11:04 UCHWAŁA NR 524.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu części przyziemia przy kotłowni o pow. 8 m2z dotychczasowym podmiotem.
11.01.2021 11:02 UCHWAŁA NR 523.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie e wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z dotychczasowym podmiotem.
30.12.2020 08:23 UCHWAŁA NR 522.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
30.12.2020 08:21 UCHWAŁA NR 521.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
30.12.2020 08:20 UCHWAŁA NR 520.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyboru wykonawcy realizującego przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu suskiego w roku 2021.
30.12.2020 08:19 UCHWAŁA NR 519.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla jednostek powiatu suskiego
18.12.2020 10:11 UCHWAŁA NR 518.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
18.12.2020 10:10 UCHWAŁA NR 517.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
18.12.2020 10:05 UCHWAŁA NR 516.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
18.12.2020 10:04 UCHWAŁA NR 515.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski
10.12.2020 12:10 UCHWAŁA NR 514.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
10.12.2020 11:22 UCHWAŁA NR 513.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
10.12.2020 11:21 UCHWAŁA NR 512.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
10.12.2020 11:14 UCHWAŁA NR 511.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
10.12.2020 11:13 UCHWAŁA NR 510.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
10.12.2020 11:06 UCHWAŁA NR 509.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok

1 2 3 4 5 6 następna