Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2020 09:48 UCHWAŁA NR 460.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na: „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2021 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.
30.09.2020 09:46 UCHWAŁA NR 459.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2021 roku.
30.09.2020 09:45 UCHWAŁA NR 458.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Suskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.
30.09.2020 09:43 UCHWAŁA NR 457.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczeniadwóch pomieszczeń w piwnicy budynku byłego internatu o pow. 120,31 m2 z dotychczasowym podmiotem.
30.09.2020 09:31 UCHWAŁA NR 456.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu powierzchni w budynku hali sportowej z dotychczasowym najemcą.
30.09.2020 09:30 UCHWAŁA NR 455.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 10 m² z dotychczasowym najemcą.
24.09.2020 08:45 UCHWAŁA NR 453.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
24.09.2020 08:45 UCHWAŁA NR 454.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.
24.09.2020 08:44 UCHWAŁA NR 452.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
24.09.2020 08:31 UCHWAŁA NR 451.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń biurowych na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
24.09.2020 08:30 UCHWAŁA NR 450.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały nr 445.2020 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 8 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć prowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim
21.09.2020 13:26 UCHWAŁA NR 449.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
21.09.2020 13:25 UCHWAŁA NR 448.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
21.09.2020 13:11 UCHWAŁA NR 447.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej.
21.09.2020 13:01 UCHWAŁA NR 446.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie księgi uczniów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej wyłącznie w formie elektronicznej
21.09.2020 12:59 UCHWAŁA NR 445.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć prowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim
21.09.2020 12:56 UCHWAŁA NR 444.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
21.09.2020 12:53 UCHWAŁA NR 443.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
21.09.2020 12:52 UCHWAŁA NR 442.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pt.: Budowa drogi gminnej (przedłużenie ul. Starzeńskiego) (kategoria obiektu budowlanego XXV) w jedn. ewid. Sucha Beskidzka, obręb Sucha Beskidzka
21.09.2020 12:46 UCHWAŁA NR 441.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2020r.
21.09.2020 12:45 UCHWAŁA NR 440.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
21.09.2020 12:42 UCHWAŁA NR 439.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
21.09.2020 12:36 UCHWAŁA NR 438.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
21.09.2020 12:33 UCHWAŁA NR 437.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchylenia w Uchwale Nr 430.2020 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. działu 600, rozdział 60078
21.09.2020 12:31 UCHWAŁA NR 436.2020 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski

1 2 3 4 5 6 następna