Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2021 08:47 0007/XXIV/177/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
19.01.2021 08:45 0007/XXIV/179/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2021
19.01.2021 08:43 0007/XXIV/180/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
10.11.2020 08:57 0007/XXII/171/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
10.11.2020 08:51 0007/XXII/172/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej udzielanej ze środków powiatu na zagospodarowanie osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.
13.10.2020 10:54 0007/XXI/166/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XI/85/2019 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego.
13.10.2020 10:52 0007/XXI/163/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
04.09.2020 07:54 0007/XX/153/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
08.07.2020 11:27 0007/XIX/147/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
08.06.2020 12:42 0007/XVIII/141/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Suskiego od 1 września 2020 r.
08.06.2020 12:39 0007/XVIII/137/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
01.04.2020 08:29 0007/XVI/131/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Liceum Ogólnokształcącego nr II dla dorosłych oraz Szkoły Policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
01.04.2020 08:27 0007/XVI/129/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
01.04.2020 08:26 0007/XVI/130/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
01.04.2020 08:24 0007/XVI/130/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
01.04.2020 08:23 0007/XVI/122/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
01.04.2020 08:20 0007/XVI/127/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka funkcjonujące na terenie powiatu suskiego.
12.03.2020 08:40 0007/XV/116/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2020 r.
12.03.2020 08:38 0007/XV/117/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
17.02.2020 11:17 0007/XIV/112/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok