Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2020 07:54 0007/XX/153/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
08.07.2020 11:27 0007/XIX/147/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
08.06.2020 12:42 0007/XVIII/141/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Suskiego od 1 września 2020 r.
08.06.2020 12:39 0007/XVIII/137/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
01.04.2020 08:29 0007/XVI/131/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Liceum Ogólnokształcącego nr II dla dorosłych oraz Szkoły Policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
01.04.2020 08:27 0007/XVI/129/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
01.04.2020 08:26 0007/XVI/130/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
01.04.2020 08:24 0007/XVI/130/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
01.04.2020 08:23 0007/XVI/122/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok
01.04.2020 08:20 0007/XVI/127/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka funkcjonujące na terenie powiatu suskiego.
12.03.2020 08:40 0007/XV/116/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Suskiego na 2020 r.
12.03.2020 08:38 0007/XV/117/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok
17.02.2020 11:17 0007/XIV/112/2020 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok