Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2021 11:14 735.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 633.2021 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
23.06.2021 08:34 633.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
14.05.2021 12:28 Indormacja starosty suskiego modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kurów w jednostce ewidencyjnej gmina Stryszawa
14.05.2021 12:26 Indormacja starosty suskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Osielec w jednostce ewidencyjnej Gmina Jordanów
18.02.2021 11:24 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na terenie Powiatu Suskiego w 2021 r.
11.02.2021 08:18 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Suski w 2021 roku
05.02.2021 07:58 Sprawozdanie Starosty Suskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020
18.01.2021 08:57 Aneks do porozumienia z dnia 05.02.2013 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
11.01.2021 07:06 Ogłoszenie Starosty Suskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Suchej Beskidzkiej zwanej dalej Radą.