Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2022 13:43 UCHWAŁA NR 807.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
05.01.2022 13:41 UCHWAŁA NR 806.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
05.01.2022 13:39 UCHWAŁA NR 805.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych w drodze umowy darowizny Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej przez powiat suski.
05.01.2022 13:37 UCHWAŁA NR 804.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych przez powiat suski dla Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.
05.01.2022 13:35 UCHWAŁA NR 803.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Suskiego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
05.01.2022 13:34 UCHWAŁA NR 802.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Suskiego.
05.01.2022 13:32 UCHWAŁA NR 801.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Powiatu Suskiego.
05.01.2022 13:29 UCHWAŁA NR 800.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
05.01.2022 13:27 UCHWAŁA NR 799.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
05.01.2022 13:26 UCHWAŁA NR 798.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
05.01.2022 13:17 UCHWAŁA NR 797.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
05.01.2022 13:00 UCHWAŁA NR 796.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
05.01.2022 12:59 UCHWAŁA NR 795.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
05.01.2022 12:15 UCHWAŁA NR 794.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń gabinetu o pow. 16,04 m2 oraz gabinetu o pow. 14,80 m2 z dotychczasowym podmiotem.
05.01.2022 12:13 UCHWAŁA NR 793.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Suski własności nieruchomości położonej w Jordanowie, w drodze darowizny oraz ustanowienia służebności gruntowej.
05.01.2022 12:12 UCHWAŁA NR 792.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Suskiego, położonej w Jordanowie.
05.01.2022 11:40 UCHWAŁA NR 791.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu części przyziemia przy kotłowni o pow. 8 m2 z dotychczasowym podmiotem.
28.12.2021 11:29 UCHWAŁA NR 790.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
28.12.2021 11:28 UCHWAŁA NR 789.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyboru wykonawcy realizującego przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu suskiego w roku 2022.
28.12.2021 11:27 UCHWAŁA NR 788.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne Powiatu Suskiego w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
28.12.2021 11:26 UCHWAŁA NR 787.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
28.12.2021 11:24 UCHWAŁA NR 786.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie budynków: Ośrodka Rehebilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Juszczynie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Juszczynie do sieci gazowej.
28.12.2021 11:21 UCHWAŁA NR 785.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
28.12.2021 11:20 UCHWAŁA NR 784.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
28.12.2021 11:18 UCHWAŁA NR 783.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.

1 2 3 4 5 6 następna