Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2021 11:12 UCHWAŁA NR 702.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
01.09.2021 11:11 UCHWAŁA NR 701.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
01.09.2021 11:10 UCHWAŁA NR 700.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2021r.
01.09.2021 11:08 UCHWAŁA NR 699.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaakceptowania wysokości opłaty za posiłki w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
01.09.2021 11:05 UCHWAŁA NR 698.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
01.09.2021 11:03 UCHWAŁA NR 697.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
01.09.2021 10:48 UCHWAŁA NR 696.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń o łącznej pow. 382 m² z dotychczasowym podmiotem.
01.09.2021 10:42 UCHWAŁA NR 695.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o łącznej pow. 121,10 m² z dotychczasowym podmiotem.
01.09.2021 10:25 UCHWAŁA NR 694.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na adaptację sześciu pomieszczeń znajdujących się w budynku „BG” w Zespole Szkół im. W. Witosa.
01.09.2021 10:13 UCHWAŁA NR 693.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu powierzchni z dotychczasowym najemcą.
01.09.2021 10:11 UCHWAŁA NR 692.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 10 m² z dotychczasowym najemcą.
01.09.2021 10:05 UCHWAŁA NR 691.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu powierzchni w budynku hali sportowej z dotychczasowym najemcą.
20.08.2021 12:56 UCHWAŁA NR 690.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren i dysponowanie nieruchomością oznaczoną jako działka ewid. nr 3669/6, położoną w Jordanowie, objętą Księgą Wieczystą Nr KR1B/00011556/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącą własność Powiatu Suskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, w celu realizacji zadania: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn160/90/63 PE100-RC wraz z przyłączami w m. Jordanów od m. Łętownia (II etap).
20.08.2021 12:51 UCHWAŁA NR 689.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
20.08.2021 12:51 UCHWAŁA NR 688.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
20.08.2021 12:49 UCHWAŁA NR 687.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 676.2021 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r.
20.08.2021 12:48 UCHWAŁA NR 686.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie współorganizacji przez Powiat Suski imprezy „XXXVII Babiogórska Jesień”.
20.08.2021 12:47 UCHWAŁA NR 685.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie współorganizacji przez Powiat Suski Obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
20.08.2021 12:32 UCHWAŁA NR 684.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie współorganizacji przez Powiat Suski imprezy „XXIV Święto Zabawki Ludowej”.
20.08.2021 12:24 UCHWAŁA NR 683.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania ławek i krzeseł szkolnych jednostkom oświatowym powiatu suskiego
20.08.2021 12:23 UCHWAŁA NR 682.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania nowo zakupionego sprzętu komputerowego dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski, w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant 1 oraz określenia zasad użyczenia tego sprzętu dla uczniów i nauczycieli wskazanych w uchwale szkół.
19.08.2021 13:28 UCHWAŁA NR 681.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na adaptację części korytarza na pokój nauczycielski w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.
19.08.2021 13:14 UCHWAŁA NR 680.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich przy wejściu bocznym do budynku szkoły.
19.08.2021 13:13 UCHWAŁA NR 679.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pokojów w internacie z dotychczasowym podmiotem.
19.08.2021 13:12 UCHWAŁA NR 678.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu suskiego.

1 2 3 4 5 6 następna