Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2021 11:27 UCHWAŁA NR 713.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 192.2019 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
28.09.2021 11:24 UCHWAŁA NR 712.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o łącznej pow. 98,36 m² z dotychczasowym podmiotem.
28.09.2021 11:21 UCHWAŁA NR 711.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
28.09.2021 11:16 UCHWAŁA NR 710.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
28.09.2021 11:10 UCHWAŁA NR 709.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania nieodpłatnie na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej oraz Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wyposażenia Punktu Sczepień Powszechnych utworzonego w ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, w związku z wykonywaniem szczepień przeciw COVID - 19.
28.09.2021 10:53 UCHWAŁA NR 708.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą.
28.09.2021 10:49 UCHWAŁA NR 707.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
28.09.2021 10:36 UCHWAŁA NR 706.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
28.09.2021 10:29 UCHWAŁA NR 705.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
28.09.2021 10:23 UCHWAŁA NR 704.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność powiatu suskiego - systemu monitoringu instalacji solarnych w tym urządzeń będących jego integralną częścią
21.09.2021 13:38 UCHWAŁA NR 703.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Budzów na lata 2021-2030”
01.09.2021 11:12 UCHWAŁA NR 702.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
01.09.2021 11:11 UCHWAŁA NR 701.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
01.09.2021 11:10 UCHWAŁA NR 700.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2021r.
01.09.2021 11:08 UCHWAŁA NR 699.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaakceptowania wysokości opłaty za posiłki w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
01.09.2021 11:05 UCHWAŁA NR 698.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
01.09.2021 11:03 UCHWAŁA NR 697.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
01.09.2021 10:48 UCHWAŁA NR 696.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń o łącznej pow. 382 m² z dotychczasowym podmiotem.
01.09.2021 10:42 UCHWAŁA NR 695.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o łącznej pow. 121,10 m² z dotychczasowym podmiotem.
01.09.2021 10:25 UCHWAŁA NR 694.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na adaptację sześciu pomieszczeń znajdujących się w budynku „BG” w Zespole Szkół im. W. Witosa.
01.09.2021 10:13 UCHWAŁA NR 693.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu powierzchni z dotychczasowym najemcą.
01.09.2021 10:11 UCHWAŁA NR 692.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 10 m² z dotychczasowym najemcą.
01.09.2021 10:05 UCHWAŁA NR 691.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu powierzchni w budynku hali sportowej z dotychczasowym najemcą.
20.08.2021 12:56 UCHWAŁA NR 690.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren i dysponowanie nieruchomością oznaczoną jako działka ewid. nr 3669/6, położoną w Jordanowie, objętą Księgą Wieczystą Nr KR1B/00011556/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącą własność Powiatu Suskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, w celu realizacji zadania: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn160/90/63 PE100-RC wraz z przyłączami w m. Jordanów od m. Łętownia (II etap).
20.08.2021 12:51 UCHWAŁA NR 689.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna