Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.08.2021 10:07 UCHWAŁA NR 663.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
07.07.2021 09:50 UCHWAŁA NR 662.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie współorganizacji przez Powiat Suski imprezy „58. Tydzień Kultury Beskidzkiej” .
07.07.2021 09:49 UCHWAŁA NR 661.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
07.07.2021 09:48 UCHWAŁA NR 660.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
07.07.2021 09:47 UCHWAŁA NR 659.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej.
07.07.2021 09:44 UCHWAŁA NR 658.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 19 lipca 2021 r.
07.07.2021 09:42 UCHWAŁA NR 657.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2021.
07.07.2021 09:39 UCHWAŁA NR 656.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Stypendialnej powołanej w ramach projektów "Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie II" oraz "Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II" realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR
07.07.2021 09:38 UCHWAŁA NR 655.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektów "Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie II" oraz "Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II" realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
07.07.2021 09:31 UCHWAŁA NR 654.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały 421.2020 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektów "Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy" oraz "Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie" realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
07.07.2021 09:28 UCHWAŁA NR 653.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pracowni nr 6 z dotychczasowym podmiotem.
02.07.2021 13:13 UCHWAŁA NR 652.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentu strategicznego pod nazwą „Program Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2020-2030”.
02.07.2021 13:12 UCHWAŁA NR 651.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
02.07.2021 13:11 UCHWAŁA NR 650.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
02.07.2021 13:09 UCHWAŁA NR 649.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
02.07.2021 13:07 UCHWAŁA NR 648.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
02.07.2021 13:06 UCHWAŁA NR 647.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
02.07.2021 13:02 UCHWAŁA NR 646.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim na wyremontowanie własnej sieci wodociągowej.
21.06.2021 11:17 UCHWAŁA NR 645.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji p. n.: Przebudowa istniejącego okna na zewnętrzne drzwi techniczne przeciwpożarowe do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej w budynku CKZ na działce nr ewid. 9972/14.
21.06.2021 11:16 UCHWAŁA NR 644.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie współorganizacji przez Powiat Suski imprezy Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Podbabiogórskie Posiady” .
21.06.2021 11:15 UCHWAŁA NR 643.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok Na
21.06.2021 11:13 UCHWAŁA NR 642.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
17.06.2021 10:48 UCHWAŁA NR 641.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2021 rok Na
17.06.2021 10:47 UCHWAŁA NR 640.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2021 rok
17.06.2021 10:46 UCHWAŁA NR 639.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna