Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2021 10:38 UCHWAŁA NR 613.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski.
06.05.2021 10:37 UCHWAŁA NR 612.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim.
06.05.2021 09:44 UCHWAŁA NR 611.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku drewnianego położonego na działce ewid. nr 503/15 w Sidzinie, będącego własnością Powiatu Suskiego, w trwałym zarządzie Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie
23.04.2021 09:42 UCHWAŁA NR 610.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
23.04.2021 09:41 UCHWAŁA NR 609.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
23.04.2021 09:39 UCHWAŁA NR 608.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
23.04.2021 09:38 UCHWAŁA NR 607.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na działce ewid. nr 9972/14, położonej w Suchej Beskidzkiej, będącej własnością Powiatu Suskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.
23.04.2021 09:31 UCHWAŁA NR 606.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
23.04.2021 09:20 UCHWAŁA NR 605.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
21.04.2021 09:53 UCHWAŁA NR 604.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja
21.04.2021 09:52 UCHWAŁA NR 603.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sprzętu szkolnego przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
21.04.2021 09:50 UCHWAŁA NR 602.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych stanowiących wyposażenie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
21.04.2021 09:49 UCHWAŁA NR 601.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących wyposażenie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
21.04.2021 09:47 UCHWAŁA NR 600.202 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego składnikiem wyposażenia Liceum Ogólnokształcącego nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej
09.04.2021 10:37 UCHWAŁA NR 599.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
09.04.2021 10:36 UCHWAŁA NR 598.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
09.04.2021 10:01 UCHWAŁA NR 597.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej samochodu Renault Master
09.04.2021 09:55 UCHWAŁA NR 596.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Suchej Beskidzkiej.
09.04.2021 09:35 UCHWAŁA NR 595.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim.
09.04.2021 09:29 UCHWAŁA NR 594.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim.
09.04.2021 09:21 UCHWAŁA NR 593.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie.
09.04.2021 09:17 UCHWAŁA NR 592.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
01.04.2021 11:33 UCHWAŁA NR 591.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
01.04.2021 11:32 UCHWAŁA NR 590.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
01.04.2021 11:31 UCHWAŁA NR 589.2021 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2020 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna