Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2021 09:12 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXXII sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 września 2021 r.
07.10.2021 09:11 UCHWAŁA NR 0007/XXXII/230/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie odrzucenia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu
07.10.2021 09:10 UCHWAŁA NR 0007/XXXII/229/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego oraz wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Dom Dziecka w Łętowni
07.10.2021 09:08 UCHWAŁA NR 0007/XXXII/228/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
07.10.2021 09:05 UCHWAŁA NR 0007/XXXII/227/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
07.10.2021 08:57 UCHWAŁA NR 0007/XXXII/226/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
07.10.2021 08:51 UCHWAŁA NR 0007/XXXII/225/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały nr 0007/XIII/95/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego
10.09.2021 11:08 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXXI sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 2 września 2021 r.
10.09.2021 08:40 UCHWAŁA NR 0007/XXXI/224/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie sprzedaży udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości położonej w Suchej Beskidzkiej, oznaczonej jako dz. ewid. nr 9667/45, zabudowanej budynkiem Krytej pływalni, stanowiącej własność Powiatu Suskiego z zastosowaniem 99,9% bonifikaty.
10.09.2021 08:39 UCHWAŁA NR 0007/XXXI/223/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
10.09.2021 08:37 UCHWAŁA NR 0007/XXXI/222/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej przewoźnego aparatu RTG.
10.09.2021 08:35 UCHWAŁA NR 0007/XXXI/221/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
10.09.2021 08:33 UCHWAŁA NR 0007/XXXI/220/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
10.09.2021 08:32 UCHWAŁA NR 0007/XXXI/219/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
30.06.2021 13:18 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXX sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.
30.06.2021 13:17 UCHWAŁA NR 0007/XXX/218/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007/XXIV/180/2020 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
30.06.2021 13:16 UCHWAŁA NR 0007/XXX/217/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
30.06.2021 13:15 UCHWAŁA NR 0007/XXX/216/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
30.06.2021 13:10 UCHWAŁA NR 0007/XXX/215/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2020 rok
30.06.2021 13:09 UCHWAŁA NR 0007/XXX/214/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2020 rok.
30.06.2021 13:04 UCHWAŁA NR 0007/XXX/213/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Suskiego.
30.06.2021 13:01 UCHWAŁA NR 0007/XXX/212/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2020 rok.
09.06.2021 09:35 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXIX sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 maja 2021
07.06.2021 14:54 UCHWAŁA NR 0007/XXIX/211/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Suskim na lata 2021-2026.
07.06.2021 14:52 UCHWAŁA NR 0007/XXIX/210/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności ucziów na rynku pracy II” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenia zawodowe uczniów - SPR

1 2 3 następna