Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2021 13:18 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXX sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.
30.06.2021 13:17 UCHWAŁA NR 0007/XXX/218/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007/XXIV/180/2020 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
30.06.2021 13:16 UCHWAŁA NR 0007/XXX/217/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
30.06.2021 13:15 UCHWAŁA NR 0007/XXX/216/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
30.06.2021 13:10 UCHWAŁA NR 0007/XXX/215/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2020 rok
30.06.2021 13:09 UCHWAŁA NR 0007/XXX/214/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2020 rok.
30.06.2021 13:04 UCHWAŁA NR 0007/XXX/213/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Suskiego.
30.06.2021 13:01 UCHWAŁA NR 0007/XXX/212/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2020 rok.
09.06.2021 09:35 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXIX sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 maja 2021
07.06.2021 14:54 UCHWAŁA NR 0007/XXIX/211/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Suskim na lata 2021-2026.
07.06.2021 14:52 UCHWAŁA NR 0007/XXIX/210/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności ucziów na rynku pracy II” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenia zawodowe uczniów - SPR
07.06.2021 14:51 UCHWAŁA NR 0007/XXIX/209/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
07.06.2021 14:50 UCHWAŁA NR 0007/XXIX/208/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
07.06.2021 14:40 UCHWAŁA NR 0007/XXIX/207/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
20.05.2021 08:36 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXVIII sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.
07.05.2021 08:55 UCHWAŁA NR 0007/XXVIII/206/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
07.05.2021 08:49 UCHWAŁA NR 0007/XXVIII/205/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej tomografu komputerowego SOMATOM Perspective.
07.05.2021 08:46 UCHWAŁA NR 0007/XXVIII/204/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
07.05.2021 08:43 UCHWAŁA NR 0007/XXVIII/203/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
31.03.2021 11:00 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXVII sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2021 r.
31.03.2021 10:31 UCHWAŁA NR 0007/XXVII/202/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, bonifikaty w wysokości 99 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
31.03.2021 10:30 UCHWAŁA NR 0007/XXVII/200/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bystra-Sidzina
31.03.2021 10:30 UCHWAŁA NR 0007/XXVII/201/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Suskiego uprawnienia do stanowienia o sposobie ustalania cen i opłat oraz o wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
31.03.2021 10:24 UCHWAŁA NR 0007/XXVII/199/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
31.03.2021 10:23 UCHWAŁA NR 0007/XXVII/198/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 14,99m2, 19,50m2 oraz 24,50m2.

1 2 następna