Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2021 08:43 UCHWAŁA NR 0007/XXVIII/203/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
31.03.2021 11:00 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXVII sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 marca 2021 r.
31.03.2021 10:31 UCHWAŁA NR 0007/XXVII/202/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, bonifikaty w wysokości 99 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
31.03.2021 10:30 UCHWAŁA NR 0007/XXVII/200/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bystra-Sidzina
31.03.2021 10:30 UCHWAŁA NR 0007/XXVII/201/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Suskiego uprawnienia do stanowienia o sposobie ustalania cen i opłat oraz o wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
31.03.2021 10:24 UCHWAŁA NR 0007/XXVII/199/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
31.03.2021 10:23 UCHWAŁA NR 0007/XXVII/198/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 14,99m2, 19,50m2 oraz 24,50m2.
31.03.2021 10:21 UCHWAŁA NR 0007/XXVII/197/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ośmiu garaży o powierzchni 15m2 każdy oraz wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu o łącznej powierzchni 150m2 .
31.03.2021 10:13 UCHWAŁA NR 0007/XXVII/196/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
31.03.2021 10:06 UCHWAŁA NR 0007/XXVII/195/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
02.03.2021 12:17 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXVI sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 lutego 2021 r.
02.03.2021 11:04 UCHWAŁA NR 0007/XXVI/194/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia petycji Pana P. S. z dnia 14 grudnia 2020 r.
02.03.2021 11:03 UCHWAŁA NR 0007/XXVI/193/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia petycji i poparcia działań mieszkańców Gminy Skawina.
02.03.2021 11:02 UCHWAŁA NR 0007/XXVI/192/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – Sali Operacyjnej, Poradni Chirurgicznej oraz 2 – łóżkowej sali w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz pomieszczeń o łącznej powierzchni 105,20 m2.
02.03.2021 10:39 UCHWAŁA NR 0007/XXVI/191/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
02.03.2021 10:24 UCHWAŁA NR 0007/XXVI/190/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
02.03.2021 10:22 UCHWAŁA NR 0007/XXVI/189/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
04.02.2021 11:16 Zbiorczy protokół z głosowań podczas XXV sesji Rady Powiatu Suskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
04.02.2021 11:15 UCHWAŁA NR 0007/XXV/188/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego na 2021 rok.
04.02.2021 11:01 UCHWAŁA NR 0007/XXV/187/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego
04.02.2021 10:58 UCHWAŁA NR 0007/XXV/186/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok
04.02.2021 10:54 UCHWAŁA NR 0007/XXV/185/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie w składach osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego.
04.02.2021 10:37 UCHWAŁA NR 0007/XXV/184/ 2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego.
04.02.2021 10:33 UCHWAŁA NR 0007/XXV /183/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

poprzednia 1 2