Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2021 08:39 0007/XXXII/225/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały nr 0007/XIII/95/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego
08.10.2021 08:37 0007/XXXII/226/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
08.10.2021 08:33 0007/XXXII/229/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego oraz wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Dom Dziecka w Łętowni
14.09.2021 09:46 0007/XXXI/219/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
06.07.2021 08:08 0007/XXX/218/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007/XXIV/180/2020 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
06.07.2021 08:06 0007/XXX/216/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
16.06.2021 11:54 0007/XXIX/210/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności ucziów na rynku pracy II” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenia zawodowe uczniów - SPR
14.06.2021 10:05 0007/XXIX/207/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
13.05.2021 08:38 0007/XXVIII/203/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
07.04.2021 11:48 0007/XXVII/195/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
10.03.2021 12:07 0007/XXVI/189/2021 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok
08.02.2021 08:54 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok