Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2012 12:37 PCPR.721-1/POKL/2012 Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowych turnusów wypoczynkowo – zdrowotnych dla 30 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
23.01.2012 13:50 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego w 2012 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
02.01.2012 10:57 Uchwała Nr 155. 2011 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie pozbawionych rodzin naturalnych
02.01.2012 10:55 Uchwała nr 154.2011 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na prowadzenie szkoleń spokrewnionych rodzin zastępczych, szkoleń i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach rodzinnych na terenie Powiatu Suskiego
02.01.2012 10:53 Uchwała nr 153.2011 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.
02.01.2012 10:50 Uchwała nr 152.2011 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie.
10.11.2011 16:30 PCPR : 2710:3:2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowych turnusów wypoczynkowo – zdrowotnych dla 17 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami
18.03.2011 09:12 PCPR : 2710.2.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie nowoczesnych form komunikacji społecznej poprzez obsługę komputera z elementami Internetu Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL dla 11 wychowanków rodzin zastępczych w ramach projektu „Aktywni Mogą Więcej”
16.03.2011 11:59 3.2011 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na rok 2011 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
16.03.2011 11:56 2.2011 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na rok 2011 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie.
03.03.2011 12:33 PCPR : 2710:1:2011 Wyniki przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowych turnusów wypoczynkowo – zdrowotnych( rehabilitacyjnych) dla 19 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami
16.02.2011 09:04 0022.III.717.2011 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2011 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.

poprzednia 1 2