Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2023 13:00 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym w Budzowie
08.03.2023 11:00 WG-II.6821.17.2022 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Makowie Podhalańskim, ozn. jako działka ewid. nr 4231 o pow. 0,1179 ha
02.03.2023 08:52 WG-II.683.3.2022 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Zawoi, oznaczoną jako działka ewid. nr 3552/9 o pow. 0,0516 ha.
22.02.2023 13:10 Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jordanów postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa drogi gminnej publicznej klasy D w miejscowości Naprawa
07.02.2023 12:49 WA.6740.11.4.2022.AAR Zawiadomienie Starosty Suskiego o wydanej decyzji na podstawie art. 11f ust. 3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
07.02.2023 12:35 Zaktualizowana lista biegłych rzeczoznawców majątkowych powoływanych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Suskiego na lata 2023-2024
30.01.2023 10:50 Cennik Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej dot. wynagrodzenia biegłych rzeczoznawców majątkowych na lata 2023-2024