Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2023 14:18 WG-II.6821.4.2023 Zawiadomienie Starosty Suskiego o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w prowadzonym postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Osielcu ozn. jako działki nr 4748/5 o pow. 0,1139 ha i nr 4748/8 o pow. 0,3061 ha.
12.09.2023 13:49 WG-II.6821.5.2023 Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu z dniem 12 września 2023 r. postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Osilecu ozn. jako działka nr 3676/1 o pow. 0,0266 ha.
16.08.2023 10:42 WG-II.6821.18.2023 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, ozn. jako działka ewid. nr 4004/1 o pow. 0,8302 ha, położonej w Osielcu.
27.07.2023 08:14 WG-II.6821.6.2023 Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu z dniem 24 lipca 2023 r. postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Osielcu ozn. jako działka nr 3625/2 o pow. 0,0144 ha
25.05.2023 13:26 UCHWAŁA NR 1077.2023 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku należącym do Powiatu Suskiego przy ul. Mickiewicza 19 w Suchej Beskidzkiej na działalność Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
19.04.2023 10:41 WA.6740.11.1.2023.AZL.AAR ZAWIADOMIENIE o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa drogi gminnej publicznej klasy D - obręb 0002 Naprawa; jednostka ewidencyjna 121505_2 GM_JORDANÓW
27.03.2023 11:21 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym w Budzowie
15.03.2023 13:00 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym w Budzowie
08.03.2023 11:00 WG-II.6821.17.2022 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Makowie Podhalańskim, ozn. jako działka ewid. nr 4231 o pow. 0,1179 ha
02.03.2023 08:52 WG-II.683.3.2022 Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Zawoi, oznaczoną jako działka ewid. nr 3552/9 o pow. 0,0516 ha.
22.02.2023 13:10 Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jordanów postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa drogi gminnej publicznej klasy D w miejscowości Naprawa
07.02.2023 12:49 WA.6740.11.4.2022.AAR Zawiadomienie Starosty Suskiego o wydanej decyzji na podstawie art. 11f ust. 3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
07.02.2023 12:35 Zaktualizowana lista biegłych rzeczoznawców majątkowych powoływanych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Suskiego na lata 2023-2024
30.01.2023 10:50 Cennik Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej dot. wynagrodzenia biegłych rzeczoznawców majątkowych na lata 2023-2024