Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 11:43 ZARZĄDZENIE NR 68.2020 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie.
20.12.2017 08:05 ZARZĄDZENIE NR 98/2017 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie gminy Zembrzyce
14.12.2017 11:18 WS.6541.6.2017.EK Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską dla zadania pn. „Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Osielec w km 23+980 – 24+080 oraz w km 24+080 do 24+140”
18.10.2017 14:33 Obwieszczenie Starosty Suskiego o podaniu do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024
13.07.2017 13:29 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie Gminy Bystra – Sidzina, Gminy Jordanów, Gminy Zawoja, Gminy Zembrzyce
13.07.2017 13:04 Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2017 - 2026 dla lasów należących do osób fizycznych na terenie Gminy Zawoja, Gminy Bystra - Sidzina, Miasta /Gminy Jordanów, Gminy Maków Podhalański, Gminy Zembrzyce, wspólnot gruntowych na terenie Gminy Jordanów, Gminy Zembrzyce, Gminy Stryszawa położonych na obszarze powiatu suskiego
06.07.2017 10:14 ZARZĄDZENIE NR 46/2017 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie Miasta Jordanów, Gminy Bystra – Sidzina, Gminy Zembrzyce
25.04.2017 11:45 Obwieszczenie - Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2017 - 2026 dla lasów należących do osób fizycznych na terenie Gminy Zawoja, Gminy Jordanów, Gminy Maków Podhalański, Gminy Zembrzyce, Miasta Jordanów, wspólnot gruntowych na terenie Gminy Jordanów, Gminy Zembrzyce, Gminy Stryszawa położonych na obszarze Powiatu Suskiego
25.04.2017 11:42 ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie Gminy Zembrzyce, wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Jordanów, Gminy Zembrzyce
08.02.2017 10:15 ZARZĄDZENIE NR 3/2017 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie Gminy Maków Podhalański, wspólnoty gruntowej położonej na terenie gminy Stryszawa.
02.09.2016 13:32 ZARZĄDZENIE NR 59/2016 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie Miasta Maków Podhalański.
19.08.2016 11:02 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:„Scalanie gruntów części wsi Łętownia, gmina Jordanów, powiat suski” realizowanego w ramach nowej perspektywy finansowej PROW 2014 – 2020 na pow. 1063,34 ha
19.08.2016 11:00 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Scalanie gruntów części wsi Łętownia, gmina Jordanów, powiat suski” realizowanego w ramach nowej perspektywy finansowej PROW 2014 – 2020 na pow. 1063,34 ha
21.07.2016 14:02 Postanowienie Starosty Suskiego o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Scalanie gruntów części wsi Łętownia, gmina Jordanów, powiat suski” realizowanego w ramach nowej perspektywy finansowej PROW 2014 – 2020 na pow. 1063,34 ha.
31.05.2016 11:06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Scalanie gruntów wieś Wysoka, Gmina Jordanów, powiat suski” realizowanego w ramach nowej perspektywy finansowej PROW 2014 – 2020 na pow. 1442,5942 ha
31.05.2016 11:01 WS.6622.1.2016.TJ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Scalanie gruntów wieś Wysoka, Gmina Jordanów, powiat suski” realizowanego w ramach nowej perspektywy finansowej PROW 2014 – 2020 na pow. 1442,5942 ha
18.04.2016 14:10 Postanowienie Starosty Suskiego stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, brak konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn."Scalanie gruntów wsi Wysoka realizowanego w ramach nowej perspektywy finansowej PROW 2014 - 2020 na powierzchni 1442,5942 ha"
11.02.2016 12:36 Zarządzenie Nr 13/2016 Zarządzenie starosty suskiego zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie gminy Maków Podhalański, gminy Zawoja.
25.01.2016 10:49 Zarządzenie Nr 5/2016 Zarządzenie Starosty Suskiego zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie miasta Maków Podhalański.
14.01.2016 13:56 Zarządzenie Nr 3/2016 Zarządzenie Starosty Suskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie Gminy Jordanów.
05.01.2016 14:04 Zarządzenie Nr 78 /2015 Starosty suskiego z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie Gminy Budzów, Gminy Stryszawa, Miasta Sucha Beskidzka, Gminy Maków Podhalański
05.01.2016 13:59 Obwieszczenie w sprawie przyjęcia - Prognozy oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2016 -2025 dla lasów należących do osób fizycznych w Budzowie, Krzeszowie, Hucisku, Wysokiej, Naprawie, Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim, Juszczynie, Żarnówce i Skawicy położonych na obszarze Powiatu Suskiego
07.12.2015 13:10 Obwieszczenie - prognoza oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2016 -2025 dla lasów należących do osób fizycznych w Budzowie, Krzeszowie, Hucisku, Wysokiej, Naprawie, Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim, Juszczynie, Żarnówce i Skawicy położonych na obszarze powiatu suskiego
11.12.2014 10:49 Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2015 -2024 dla lasów należących do osób fizycznych w Targoszowie i Kukowie położonych na obszarze powiatu suskiego o
05.12.2014 12:26 Zarządzenie Nr 61 /2014 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie Gminy Budzów, Gminy Jordanów, Gminy Stryszawa, wspólnoty gruntowej i spółki położonych na terenie Miasta Maków Podhalański

1 2 następna