Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2012 09:13 158.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2011 rok
08.02.2012 09:10 157.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
08.02.2012 09:08 156.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2011 rok
09.01.2012 10:12 155. 2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie pozbawionych rodzin naturalnych
09.01.2012 10:09 154.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na prowadzenie szkoleń spokrewnionych rodzin zastępczych, szkoleń i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach rodzinnych na terenie Powiatu Suskiego
09.01.2012 10:07 153.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.
09.01.2012 10:05 152.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie.
09.01.2012 10:04 151.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
09.01.2012 10:01 150.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej, na rok 2012.
09.01.2012 09:59 149.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2011 rok
09.01.2012 09:57 148.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
09.01.2012 09:55 147.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łętowni P. mgr Romana Dyrcza
19.12.2011 11:33 146.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2011 rok
19.12.2011 11:31 145.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
19.12.2011 11:27 144.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.
19.12.2011 11:14 143.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty na zadania publiczne powiatu suskiego na 2012 rok w zakresie pomocy społecznej
19.12.2011 11:11 142.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryszawa na lata 2011 - 2014"
19.12.2011 11:08 141.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2011 rok
19.12.2011 11:05 140.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
19.12.2011 10:21 139.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2012 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
19.12.2011 10:16 138.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 124.2011 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 24.11.2011 r.
19.12.2011 10:07 137.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r.
19.12.2011 10:04 136.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych rodzin naturalnych
08.12.2011 10:16 135.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie
08.12.2011 10:14 134.2011 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie

1 2 3 4 5 6 następna