Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2012 13:17 0007/XIV/103/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Suchej Beskidzkiej
09.02.2012 13:10 0007/XIV/101/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2012
13.01.2012 11:55 0007/XIV/100/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
19.12.2011 08:50 0007/XIII/93/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
17.11.2011 09:28 0007/XI/84/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
17.11.2011 09:25 0007/XI/85/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
17.11.2011 09:22 0007/XI/82/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łętowni
17.11.2011 09:15 0007/XI/80/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok
21.09.2011 13:04 0007/VIII/54/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
20.09.2011 13:58 0007/VII/44/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011
20.09.2011 13:53 0007/VIII/49/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011
20.09.2011 13:44 0007/VI/26/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011
20.09.2011 13:48 0007/V/16/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2011 r.
09.09.2011 09:48 0007/VIII/51/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Suskiego oraz jego jednostek podległych
09.09.2011 09:43 0007/VIII/58/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
12.08.2011 12:20 0007/VII/41/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
17.05.2011 10:17 0007/V/19/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
17.05.2011 10:14 0007/V/23/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
17.05.2011 10:08 0007/V/20/2011 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim.