Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2013 11:12 Uchwała Nr 356.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie kolejnej umowy najmu pomieszczeń budynku internatu Szkoły z dotychczasowym najemcą.
10.01.2013 11:10 Uchwała Nr 355.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2012 rok
10.01.2013 11:07 Uchwała Nr 354.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
10.01.2013 11:05 Uchwała Nr 353.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2012 rok
10.01.2013 10:53 Uchwała Nr 352.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany cennika usług w samorządowym zakładzie budżetowym Powiatu Suskiego – Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
10.01.2013 10:51 Uchwała Nr 351.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2012 rok
10.01.2013 10:48 Uchwała Nr 350.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
10.01.2013 10:39 Uchwała Nr 349 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie określenia trybu postępowania w przypadkach rozbudowy, istotnych zmian instalacji solarnych realizowanych w ramach projektu pn. ,,Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, powiatu suskiego
10.01.2013 10:36 Uchwała Nr 348.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.
14.12.2012 13:51 Uchwała Nr 347.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej Spółdzielni Socjalnej „Maja”, z siedzibą 34 – 240 Jordanów, ul. Gen. Maczka 131
14.12.2012 13:49 Uchwała Nr 346.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2013 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.
14.12.2012 13:48 Uchwała Nr 345.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie upoważnia Wójta Gminy Stryszawa do występowania w imieniu Zarządu Powiatu przed urzędami i organami administracji publicznej
14.12.2012 13:46 Uchwała Nr 344.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2012 rok
14.12.2012 13:44 Uchwała Nr 343.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
14.12.2012 13:43 Uchwała Nr 342.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.
14.12.2012 13:41 Uchwała Nr 341.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą ,,prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych rodzin naturalnych
14.12.2012 13:40 Uchwała Nr 340.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej, niezawodowej rodziny zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz udział w procedurze kwalifikacyjnej.
14.12.2012 13:39 Uchwała Nr 339.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.
14.12.2012 13:38 Uchwała Nr 338.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie.
14.12.2012 13:36 Uchwała Nr 337.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
14.12.2012 13:35 Uchwała Nr 336.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przeznaczenia lokalu do oddania w najem.
14.12.2012 12:19 Uchwała Nr 335.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
14.12.2012 12:17 Uchwała Nr 334.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2012 rok
14.12.2012 12:15 Uchwała Nr 333.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2012 rok
14.12.2012 12:13 Uchwała Nr 332.2012 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2012 rok

1 2 3 4 5 6 następna