Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2012 09:22 Porozumienie w sprawie powierzenia przez Starostę Suskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
08.10.2012 10:21 Porozumienie w sprawie prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
06.06.2012 08:56 Porozumienie w sprawie partycypacji Gminy Zawoja w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej dwa województwa – śląskie i małopolskie, przebiegającej przez powiaty: suski i żywiecki, gminę Zawoja i gminę Koszarowa”
06.06.2012 08:51 Porozumienie w sprawie podjęcia działania dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej dwa województwa – śląskie i małopolskie, przebiegającej przez powiaty: suski i żywiecki, gminę Zawoja i gminy Koszarawa i Jeleśnia”
23.04.2012 10:15 15/2012 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 roku w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Suski
23.04.2012 10:10 16/2012 Zarządzenie Starosty Suskiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2012 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Suski
16.03.2012 10:42 Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Suskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011
16.03.2012 10:27 Porozumienie nr 1/ŚDS/2011 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Powiatowi Wadowickiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach mieszkańcom Powiatu Suskiego