Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2014 09:40 Uchwała Nr 521.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2013 rok
16.01.2014 09:38 Uchwała Nr 520.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
16.01.2014 09:35 Uchwała Nr 519.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2013 rok
16.01.2014 09:33 Uchwała Nr 518.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi Podmiotami.
16.01.2014 10:46 Uchwała Nr 517.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pozasądowej z Dromil Sp. z o.o. w Żywcu dotyczącej zasad płatności należności określonej w wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie sygn. akt I C 2012/12
16.01.2014 09:32 Uchwała Nr 516.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2014 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.
15.01.2014 13:23 Uchwała Nr 515.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyodrębnienia w budżecie powiatu środków i sposobu ich podziału z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat suski.
15.01.2014 13:21 Uchwała Nr 514.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia z LKS „JORDAN” Jordanów.
15.01.2014 13:20 Uchwała Nr 513.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.
15.01.2014 12:45 Uchwała Nr 512.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2013 rok
15.01.2014 12:42 Uchwała Nr 511.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
16.01.2014 09:27 Uchwała Nr 510.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.
15.01.2014 12:39 Uchwała Nr 509.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie określenia wysokości dotacji na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
15.01.2014 12:38 Uchwała Nr 508.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Szkól im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie sprzętu komputerowego dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego w Jordanowie przez Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
15.01.2014 12:37 Uchwała Nr 507.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2013 rok
15.01.2014 12:35 Uchwała Nr 506.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
15.01.2014 12:32 Uchwała Nr 505.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2013 rok
10.12.2013 11:03 Uchwała Nr 504.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.
10.12.2013 10:58 Uchwała Nr 503.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2013 rok
10.12.2013 10:55 Uchwała Nr 502.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
10.12.2013 10:54 Uchwała Nr 501.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 27,10 m2 oraz 56,00 m2 wraz z sprzętem medycznym.
10.12.2013 10:44 Uchwała Nr 500.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.
10.12.2013 10:42 Uchwała Nr 499.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji oceniającej zgłoszone kandydatury do Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego
10.12.2013 10:40 Uchwała Nr 498.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2013 rok
10.12.2013 10:33 Uchwała Nr 497.2013 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok

1 2 3 4 5 6 następna