Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2014 13:01 0007/XXXIV/247/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 października 2013 r. i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
14.01.2014 12:59 0007/XXXIV/246/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie Powiatu Suskiego
08.01.2014 11:03 0007/XXXIII/240/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
07.01.2014 08:53 0007/XXXIII/242/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2014.
13.11.2013 10:31 0007/XXXII/231/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
13.11.2013 10:29 0007/XXXII/237/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznawania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.
13.11.2013 10:26 0007/XXXII /235/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 września 2013 r. i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
24.09.2013 08:53 0007/XXXI/226/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 23 października 2012 r. i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
24.09.2013 08:50 0007/XXXI/222/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013
19.08.2013 13:05 0007/XXIX/208/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013
11.07.2013 11:34 0007/XXVII/202/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok
11.07.2013 11:32 0007/XXIX/211/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia „ Regulaminu udzielania stypendiów stażowych” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Suski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.07.2013 11:31 0007/XXIX/213/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim
11.07.2013 11:30 0007/XXIX/212/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
11.07.2013 11:28 0007/XXIX/214/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim
14.03.2013 10:19 0007/XXVI/196/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
25.02.2013 11:06 0007/XXV/182/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie budżetu Powiatu Suskiego na 2013 rok
25.02.2013 11:04 0007/XXV/187/2013 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Makowie Podhalańskim