Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2016 10:25 Uchwała Nr 229.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
13.01.2016 10:23 Uchwała Nr 228.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
13.01.2016 10:22 Uchwała Nr 227.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą w zasobie nieruchomości powiatu suskiego.
13.01.2016 09:27 Uchwała Nr 226.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego majątek powiatu suskiego przekazanego w trwały zarząd dyrektorowi DPS w Łętowni.
13.01.2016 09:26 Uchwała Nr 225.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Suskiego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.”
13.01.2016 09:24 Uchwała nr 224.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2016 Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie.
13.01.2016 09:14 Uchwała nr 223.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych.
13.01.2016 09:11 Uchwała nr 222.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
13.01.2016 09:06 Uchwała Nr 221.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie autopoprawki do projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 r.
13.01.2016 09:02 Uchwała Nr 219.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
13.01.2016 08:56 Uchwała Nr 218.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
21.12.2015 09:44 Uchwała Nr 217.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z Miejskim Klubem Sportowym „Babia Góra”.
21.12.2015 09:42 Uchwała nr 216.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz ze złomowanie maszyn i urządzeń przez Dom Pomocy Społecznej w Łętowni.
21.12.2015 09:41 Uchwała nr 215.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne Powiatu Suskiego na rok 2015 w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
21.12.2015 09:40 Uchwała Nr 214.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej

1 2 3 4 5 6 następna