Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2016 11:00 0007/XIII/97/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego na 2016 rok
07.01.2016 10:59 0007/XIII/96/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2016 rok
07.01.2016 10:57 0007/XIII/95/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały przyznawania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.
07.01.2016 10:56 0007/XIII/94/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
07.01.2016 10:55 0007/XIII/93/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
07.01.2016 10:54 0007/XIII/92/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2016.
17.12.2015 09:47 0007/XII/91/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli kompleksowej przez Regionalną Izbę Obrachunkową
17.12.2015 09:43 0007/XII/90/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przekazania skargi Pani B. P. do Komisji Rewizyjnej na działalność Starosty Suskiego
17.12.2015 09:42 0007/XII/89/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
17.12.2015 09:40 0007/XII/88/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 34,10 m2.
17.12.2015 09:39 0007/XII/87/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/VII/54/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 72,5m2, 29,7m2, 37,6m2.
17.12.2015 09:36 0007/XII/86/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
13.11.2015 08:31 0007/XI/85/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Maków Podhalański
13.11.2015 08:28 0007/XI/84/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Jordanów
13.11.2015 08:27 Nr 0007/XI/83/2015 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 – 2018

1 2 3 4 5 6 następna