Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2017 09:17 0007/XXV/169/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XXIV/164/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego.
03.01.2017 09:16 0007/XXV/168/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2017 rok
03.01.2017 09:14 0007/XXV/167/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego na 2017 rok
03.01.2017 09:13 0007/XXV/166/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
03.01.2017 09:12 0007/XXV/165/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
19.12.2016 12:16 0007/XXIV/164/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego.
19.12.2016 12:15 0007/XXIV/163/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim
19.12.2016 12:14 0007/XXIV/162/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2017
19.12.2016 12:11 0007/XXIV/161/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 56,00m2 oraz 27,10m2 wraz z sprzętem medycznym.
19.12.2016 12:07 0007/XXIV/160/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
19.12.2016 12:00 0007/XXIV/159/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
10.11.2016 10:17 0007/XXIII/158/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
10.11.2016 10:16 0007/XXIII/157/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2016 rok.
10.11.2016 10:15 0007/XXIII/156/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
07.10.2016 11:08 0007/XXII/155/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej 1710 K ul. Turystyczna w 0+000- 0+410 w miejscowości Sucha Beskidzka na terenie powiatu suskiego

1 2 3 4 5 następna