Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2017 09:35 0007/XXV/169/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XXIV/164/2016 Rady Powiatu Suskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
16.01.2017 09:33 0007/XXV/166/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
16.12.2016 10:48 0007/XXIV/162/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2017
16.12.2016 10:45 0007/XXIV/159/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
16.12.2016 10:43 0007/XXIV/163/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim
16.12.2016 10:39 0007/XXIV/164/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
21.11.2016 09:26 0007/XXII/155/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej 1710 K ul. Turystyczna w km 0+000- 0+410 w miejscowości Sucha Beskidzka na terenie Powiatu Suskiego
28.10.2016 08:43 0007/XXII/152/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
16.09.2016 14:01 0007/XXI/146/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
12.09.2016 13:09 0007/XXI/147/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy na zagospodarowanie przysługującej pełnoletnim wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
12.09.2016 13:02 0007/XXI/143/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
05.08.2016 10:30 0007/XX/142/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
06.07.2016 09:25 0007/XIX/139/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XIII/92/2015 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2016
06.07.2016 09:24 0007/XIX/136/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
07.06.2016 13:47 0007/XVIII/131/2016 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Makowie Podhalańskim.

1 2 następna