Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2018 09:44 UCHWAŁA NR 739.2018 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
23.01.2018 09:40 UCHWAŁA NR 738.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż uszkodzonego pojazdu SKODA Roomster KSU 5P50
10.01.2018 12:09 UCHWAŁA NR 737.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie odmowy udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małych dotacji.
10.01.2018 12:08 UCHWAŁA NR 736.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
10.01.2018 12:07 UCHWAŁA NR 735.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
10.01.2018 12:04 UCHWAŁA NR 734.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
10.01.2018 12:03 UCHWAŁA NR 733.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
10.01.2018 12:02 UCHWAŁA NR 732.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok
10.01.2018 11:59 UCHWAŁA NR 731.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok
10.01.2018 11:58 UCHWAŁA NR 730.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany do Uchwały Zarządu Powiatu Suskiego Nr 701.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
10.01.2018 11:57 UCHWAŁA NR 729.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia „Zasad sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suskiego”.
10.01.2018 11:56 UCHWAŁA NR 728.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie kolejnej umowy najmu pow. użytkowej 2m² na parterze głównego budynku szkoły z dotychczasowym najemcą.
10.01.2018 11:52 UCHWAŁA NR 727.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej o pow. 45 m² z dotychczasowym najemcą.
10.01.2018 11:51 UCHWAŁA NR 726.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą.
10.01.2018 11:24 UCHWAŁA NR 725.2017 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z dotychczasowymi podmiotami.

1 2 3 4 5 6 następna