Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2019 07:21 0007/III/20/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
11.01.2019 07:18 0007/III/19/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
21.12.2018 13:26 0007/II/18/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2019.
21.12.2018 13:24 0007/II/16/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
21.11.2018 10:23 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
21.11.2018 10:22 0007/XLVII/322/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
23.10.2018 08:29 Obwieszczenie Rady Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Suskiego
23.10.2018 08:27 0007/XLVI/319/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
15.10.2018 09:59 0007/XLV/314/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
15.10.2018 09:57 0007/XLV/313/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
08.08.2018 12:35 0007/XLIII/306/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
08.08.2018 12:33 0007/XLIII/305/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian do uchwały Budżetowej Powiatu Suskiego na 2018 r. Nr 0007/XXXVIII/261/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.
04.07.2018 10:30 0007/XLII/299/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, warunki wypłaty, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
03.07.2018 10:53 0007/XLII/301/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
16.03.2018 12:40 0007/XXXIX/271/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
16.03.2018 12:38 0007/XXXIX/279/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/XXXVIII/264/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
08.02.2018 12:08 0007/XXXVIII/268/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu suskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat suski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
05.02.2018 14:38 0007/XXXVIII/261/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
05.02.2018 14:36 0007/XXXVIII/265/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego
05.02.2018 14:33 0007/XXXVIII/264/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego